Fraværsundersøgelse

Fraværsundersøgelse

Formålet med en undersøgelse af fravær er at finde årsagerne til fravær - både nuværende sygemeldinger, samt indikationer om eventuelle årsager til fremtidigt fravær.

Fraværspolitikken skal have et forebyggende sigte, således at der samtidig fokuseres på en indsats hvor fysisk og psykisk nedslidning minimeres, samtidig med at medarbejderne trives.

Kontakt os for at høre hvilke konkrete fordele din virksomhed kan opnå.