Borgerundersøgelser

Borgerundersøgelser

Hør borgernes holdning. Nu kan kommunerne på en nem og hurtig måde få borgernes holdning via et elektronisk borgerpanel.

På den måde kan borgerne få indflydelse på de kommunale tiltag og politikker, f.eks. strukturreformen, borgerservice, nye lovforslag etc. Adgang til borgerpanelet sker nemt via kommunens hjemmeside.

Administrationen og gennemførelsen af undersøgelserne sker nemt og hurtigt via Relationwise elektroniske spørgeskemasystem Survey Solution®

Kontakt os for at høre hvilke konkrete fordele din virksomhed kan opnå.