Social- og Sundhedsskolen Vejle Amt

Social- og Sundhedsskolen Vejle Amt

"På en nem, enkel og overskuelig måde kan vi få lagt oplysningerne på internettet "

For at kvalitetssikre og udvikle undervisningen har Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt koblet en evaluering på undervisningen.

Efter hvert teoriforløb skal alle elever besvare et evalueringsskema. Endvidere laver skolen andre spørgeskemaer i et forsøg på at kvalitetssikre arbejdet.

Eksempelvis er lærerne gennem intranettet blevet bedt om at besvare spørgsmål vedrørende nye rammer for prøveafvikling og standpunktsafgivelse. Svarene danner grundlag for det videre arbejde og udvikling af rammerne til gavn for eleverne på længere sigt.

" Da lov 414 om gennemsigtighed og åbenhed mm. trådte i kraft 1.7.2003, gav det anledning til at overveje, om vores arbejdsgange var rationelle og hensigtsmæssige", Siger Bo Roy, Afdelingsleder.

"Vi besluttede at alle elever skulle besvare spørgeskemaerne elektronisk. Hvert hold afslutter teoriforløbene med at besvare det elektroniske spørgeskema hvorefter vi udtrækker oplysningerne fra en Relationwise Survey Solution.. Skolen kan udtrække oplysninger på kryds og tværs af hold, niveauer, årgange osv. Det var forbundet med meget administrativt arbejde før. På en nem, enkel og overskuelig måde , kan vi få udlagt oplysningerne på internettet, så vi sikrer intentionerne i lov 414. " , Fortsætter Bo Roy, Afdelingsleder.