SDU – Syddansk Universitetscenter

SDU - Syddansk Universitetscenter

"Relationwise A/S er meget hurtige til kompetent at følge op på spørgsmål og ønsker"

SDU - Syddansk Universitet - er beliggende i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og har til daglig tilknyttet 15.000 studerende og 1.100 forskere.
 
SDU valgte Relationwise Survey Solution til anvendelse overalt i organisationen og vil bl.a. bruge systemet til: 

Semesterevalueringer

Efter endt semester skal de studerende evaluere undervisningen. Det plejer at være traditionelt spørgeskema på papir, hvor SDU fremover vil benytte e-survey via nettet.

Gæstestuderende

Hidtidigt har gæstestuderende fremsendt et skema i papir, hvorefter der har været en del tastearbejde. SDU vil derfor lave et skema på nettet, som de udenlandske gæstestuderende skal udfylde, derved sparer SDU indtastningen og fjerner mange fejlkilder.

Databasebrug

Naturvidenskabelige fakultet skal bruge esurvey til at etablere en lille database til administrativt brug, her er det især afgørende at både konstruktion af skærmbillede til indtastning og dataudtrækket er så simpelt.

Evaluering af forløb

SDU har et brobygningsforløb, hvor gymnasieelever er en uge på SDU for at følge et studie. Det afsluttes med en evalueringsundersøgelse.
  
" Det er billigt fordi det er brugervenligt - der findes andre produkter på markedet man også kan erhverve til få penge, men de "koster" senere ved at brugerne skal investere meget tid i indlæring", Siger Jacob Jensen, Fuldmægtig på Statistikkontoret.

"Relationwise A/S er meget hurtige til kompetent at følge op på spørgsmål og ønsker!", Fortsætter Jacob Jensen