Kristelig Fagbevægelse

Kristelig Fagbevægelse

På forkant med medlemmernes ønsker

Kristelig Fagbevægelse benytter Relationwise Survey Solution til at lære medlemmerne endnu bedre at kende, samt til evaluere de forskellige serviceydelser de tilbyder medlemmerne.

"For at kunne imødekomme vores medlemmers behov og derved tilpasse vores serviceydelser herefter er det meget vigtigt for os at afdække medlemmernes behov for de forskellige ydelser, samt ikke mindst at få feedback fra medlemmerne efter vi har været i kontakt med dem. Med Relationwise Survey Solution kan vi nemt sende et spørgeskema ud via email og derved få værdifuld viden som vi kan benytte i den fremtidige tilpasning af de ydelser vi tilbyder " . Siger Leif Simonsen, Udviklingskonsulent i Udvikling- & Marketingafdelingen.

"Vi har været positivt overraskede over den høje responsrate på over 50% der har været ved at køre vores servicemålinger online. At vi kan følge resultaterne i takt med at besvarelserne kommer ind gør det samtidigt yderst interessant at arbejde med"

"Systemet er let at gå til hvilket betyder at vi nemt kan udvide brugs-mulighederne, da det kun tager en halv times tid at sætte en ny person ind i det."

"Vi valgte Relationwise Survey Solution fra Relationwise A/S fordi det er brugervenligt , samtidig med at vi mente at Relationwise A/S havde den fleksibilitet som vi havde behov for ved udvikling af specielle løsninger til os. Det har helt konkret udmøntet sig i udviklingen af et modul til telefoninterviews som Relationwise A/S udviklede til os inden for en meget stram deadline" Fortsætter Leif Simonsen