Health Group

Health Group

"Vores ansigt ud ad til"

HealthGroup gennemfører en lang række sundhedsfremmende tiltag for deres kunder og hjælper dem med at kortlægge medarbejdernes sundhedstilstand og ønsker til sundhedsfremme, for derefter at hjælpe med til at implementere en konkret sundhedspolitik hos kunden.

"I alle vores kundeopgaver er indsamling af viden om medarbejdernes sundhedstilstand samt deres ønsker til sundhedsfremme en essentiel del af processen. Med Relationwise Survey Solution gøres denne proces helt enkel via email, og vi kan efterfølgende benytte datafiltreringen og krydstabuleringen i analysedelen til at udtrække de rapporter vi har behov for i det videre arbejde"

 "Relationwise Survey Solution har gjort det muligt for os at lave langt mere komplicerede behovsanalyser hos vores kunder og derved kan vi med Relationwise Survey Solution tilbyde vores kunder et væsentligt bedre produkt end tidligere" Siger Morten Birk Olsen, Sundhedskonsulent hos HealthGroup.

"Vi kiggede på forskellige spørgeskema-værktøjer inden valget faldt på Relationwise Survey Solution. Det var primært analysedelen vi faldt for, samt muligheden for nemt at sætte spørgeskemaet op i et flot og brugervenligt design som jo er vigtigt, for at få så høj responsrate som muligt. Derudover er det jo også vores ansigt ud ad til over for kunden" , fortsætter Morten Birk Olsen