Århus Statsgymnasium

Århus Statsgymnasium  

"Vi kan nemt gennemføre holdningsundersøgelser blandt eleverne, samt hurtigt og nemt offentliggøre resultaterne på vores website"

I den nye gymnasiereform er der et konkret krav om kvalitetssikring og måling.

For at imødekomme kravene i denne, samt for at sikre at undervisningen lever op til elevernes forventninger og behov, har Århus Statsgymnasium valgt Relationwise Survey Solution til at lette arbejdet med evalueringer.

"Ved at lave spørgeskemaundersøgelser via internettet får vi hurtigt et godt overblik over resultaterne. Vi kan nemt gennemføre holdningsundersøgelser blandt eleverne, samt hurtigt og nemt offentliggøre resultaterne på vores website." Siger Birthe Rasmussen, Uddannelsesleder på Århus Statsgymnaisum.

"Herudover har Relationwise Survey Solution gjort det nemt for os at gennemføre undersøgelser om f.eks. rygepolitik og stress blandt ansatte på gymnasiet."

"Vi valgte Relationwise Survey Solution da det er lynende hurtigt at sætte sit pørgeskema op, og derfor kan vores undervisere med bare en ½ times oplæring nemt komme i gang med undervisningsevalueringerne. Samtidig er det en klar fordel at det er internetbaseret. Så er vi fri for at bekymre os om installationer og vedligeholdelse, og vi har altid adgang til de nyeste opdateringer", fortsætter Birthe Rasmussen.

"Det er helt klart et nødvendigt værktøj at have når der skal foretages holdningsundersøgelser", afslutter Birthe Rasmussen.