Vigtige faktorer, der kan påvirke kundetilfredsheds-undersøgelsen

En kundetilfredshedsundersøgelse påvirkes af flere faktorer. Alle faktorer påvirker undersøgelsen. En kundetilfredshedsundersøgelse påvirkes af flere faktorer, herunder populationens størrelse, stikprøvetype og spørgsmålstype. Alle disse faktorer kan påvirke undersøgelsesprocessen og arbejdsmetoden. Beslutningen om, hvilken type kundetilfredshedsundersøgelse markedsanalysemedarbejderen skal gennemføre, en af de vigtigste beslutninger i forbindelse med undersøgelser. Nedenfor nogle vigtige faktorer, som kan påvirke valget af metode til kundetilfredshedsundersøgelsen:

Kan populationen specificeres?

Optælling af populationen spiller en vigtig rolle i markedsundersøgelsesprocessen. Over nogle populationer har markedsanalysemedarbejderne en liste. Men for store grupper er den slags lister svære eller upraktiske at udarbejde.

Kan falske respondenter undgås?

I nogle undersøgelser, for eksempel telefoninterviews og brevundersøgelser, kan det være svært at vide, hvem der i virkeligheden har besvaret undersøgelsen. Spørgsmål som: har nøglekunden gennemført undersøgelsen, eller er den besvaret af en anden? må behandles med omhu for at opnå passende svar på undersøgelsen.

Geografiske begrænsninger 

Er målgruppen spredt på et stort geografisk område, så det er svært for markedsanalysemedarbejderne at gennemføre personlige interviews? Det kan være en mulighed for markedsanalysemedarbejderne at sende e-mails til en gruppe fordelt over flere lande. Telefoninterviews kan gennemføres. Men det vil være besværligt at gennemføre en undersøgelse, hvor markedsanalysemedarbejderne er nødt til at besøge respondenterne personligt, hvis de bor langt fra hinanden.

Budget

Budget er en af de vigtigste faktorer, når man vælger undersøgelsestype. Personlige interviews kan gennemføres, men omkostningerne kan være for store. Det kan også komme på tale at afsende mange breve, men portoomkostningerne vil tit være for høje.

Serviceydelser

Nogle virksomheder skabes med bestemte målsætninger, for hvordan de vil skabe omsætning, og en god forståelse for, hvorfor kunderne vil vælge deres serviceydelser. Det er nødvendigt at identificere og forstå kundernes forventninger. Dette giver virksomheden mulighed for at fokusere og bruge pengene på det, kunderne virkelig ønsker. Jo mere tilfredse kunderne er, jo mere vil de knytte sig til et bestemt mærke og en bestemt leverandør. Dette bidrager til et stærkt forhold mellem kunde og leverandør.