Valget af fokusgruppe, når der gennemføres målmarkedsanalyse

For at gennemføre en effektiv markedsanalyse må markedsanalysemedarbejdere først finde den rigtige fokusgruppe for at opnå autentiske og værdifulde data om hele markedet. En fokusgruppe kan defineres som en stikprøve af målmarkedet, hvis indkøbsmønster kan betragtes som repræsentativt for hele markedet. Når valget af mærker, indkøbsmønstret og fokusgruppens synspunkter er studeret og defineret, kan markedsanalysemedarbejderne drage konklusioner om hele markedet. For eksempel kan en markedsanalysemedarbejder gennemføre en fokusgruppeundersøgelse for at finde ud af, om fokusgruppen vil fortsætte med at bruge et nyt produkt, deltagerne har fået på prøve. Når man vælger en fokusgruppe til at gennemføre markedsanalysen, er det vigtigt at vælge de rigtige respondenter, som kan bidrage med de informationer, markedsanalysemedarbejderne har brug for, snarere end at vælge et tilfældigt udsnit af irrelevante personer. Før man vælger fokusgruppen, må markedsanalysemedarbejdere prøve at finde svaret på følgende spørgsmål: •Hvem er målmarkedet? •Ønsker markedsanalysemedarbejderne at vurdere et objektivt publikum af personer, som ikke er kunder, for at få autentiske informationer og oplysninger? •Leverer feedback fra nuværende kunder bedre og mere autentiske resultater end feedback fra personer, som ikke er kunder? •Vil en bestemt demografisk gruppe være mere anvendelig end et bredt publikum? For at vælge den perfekte fokusgruppe til markedsundersøgelsen skal markedsanalysemedarbejdere nå frem til et mål, der er så klart som muligt. Dette vil effektivt bidrage til at markedsføre produkter og serviceydelser på målmarkedet. Derfor skal markedsanalysemedarbejderne først tænke på deres idealklient eller –kunde og derefter visualisere kunden præcist. Det vil hjælpe markedsanalysemedarbejderne med at definere målmarkedets træk og karakteristika, og det korrekte kundepanel kan forsyne dem med de mest autentiske og troværdige data. Når man skal definere den rigtige kundegruppe, kan nogle afgørende faktorer være: alder, etnicitet, køn, indkomst, civilstatus, beskæftigelse, geografisk placering og uddannelse. Når markedsanalysemedarbejderne stiller det rigtige publikum de rigtige spørgsmål, får de adgang til værdifuld information. Hvis de fejler i processen, risikerer de at opnå intet andet end ubrugelige oplysninger. Det er en af de alvorlige fejl ved mange markedsanalyseundersøgelser, som gennemføres på internettet og ikke henvender sig til den rigtige fokusgruppe. Derfor må markedsanalysemedarbejderne først visualisere deres målpublikum klart og først derefter gennemføre markedsundersøgelsen. Markedsanalysemedarbejderne kan ikke træffe beslutninger om fokusgruppen og andre emner i markedsundersøgelsen, før de har defineret målmarkedet.