Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø

Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø - En ond, dyr cirkel

Morten Birk Olsen fra HealthGroup A/S gengiver her, med udgangspunkt i en konkret undersøgelse, hvor stort problemet med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er for danske arbejdspladser.

I en ny spændende undersøgelse fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) viser det, at der er mange penge at spare på et godt psykisk arbejdsmiljø. Over 1400 medarbejdere mænd og kvinder fra 30-67 år har i et spørgeskema påvist en tydelig sammenhæng mellem utilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø, mange sygedage og symptomer på stress.

Det kan hurtigt blive dyrt for en virksomhed, hvis medarbejderne selv mener, at deres psykiske arbejdsmiljø er dårligt. Virksomheden med dårligt arbejdsmiljø har i gennemsnit 14 sygedage pr. medarbejder årligt. Det koster mange penge dels i sygedagpenge, men også i administration og i ressourcer til vikar. Det vil ofte kræve ekstra arbejde for de andre medarbejdere. Det skaber yderligere en dårlig stemning mellem medarbejderne, hvilket bidrager til det utilfredsstillende miljø.

Undersøgelsen viser desuden, at 59% af medarbejderne i det dårlige miljø er stressede, over 80% overvejer at sige op, og 45% føler at arbejdsmiljøet har en negativ påvirkning på familielivet. 24% har svaret, at de er utilfredse med livet pga. arbejdsrelateret udbrændthed.

Den gode arbejdsplads

Desuden viste undersøgelsen, at de medarbejdere som er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø nøjes med 7 sygedage årligt. Kun 16% af medarbejderne i det gode miljø er stressede og 6% overvejer at sige op. De glade medarbejdere sparer tilsyneladende virksomheden for en anseelig sum penge. De er produktive, engagerede og sender gode signaler til kunderne.

Den enkelte arbejdsplads har brug for et redskab til at kortlægge egne medarbejdergrupper helt ned på afdelingsniveau for at kunne prioritere udfordringerne og lave kvalificerede handlingsplaner. En metode til kortlægning er en behovsanalyse udført ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer. Grundig kortlægning er det bedste udgangspunkt for en succesrig indsats. I stedet for at famle i blinde, bliver man i stand til at målrette indsatsen. Dette gælder for sundhed og trivsel, men også for alle andre aspekter af virksomhedens strategi.

Interesseret i at vide mere om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, kontakt da Morten Birk Olsen fra HealthGroup A/S, mb@healthgroup.dk, www.healthgroup.dk