Outsourcing til Latinamerika godt alternativ

Artikel i Børsen d. 6. juni 2006 af Kent Dahl:

Peru er lidt dyrere end Indien – men peruvianerne er meget kreative og kan derfor tilbyde oversøiske kunder meget.

  LIMA – Den latinamerikanske IT-outsourcing-industri er relativt lille, og den har især fokus på kunder i USA. Men netop den jomfruelige IToutsourcing- industri og en stærk kulturel påvirkning fra Spanien byder på et alternativ til traditionelle IT-outsourcing- lande i Asien. »Vores eksperiment med det danske firma Relationwise er gået godt. Derfor er vi interesseret i at samarbejde med flere europæiske firmaer, « siger direktør Manuel Sandaval fra Cosapisoft, der med 180 softwareingeniører er det næststørste IT-firma i Peru. Cosapisoft begyndte at betjene udenlandske kunder i 1992, og de har især været fra Latinamerika. Firmaet har også været underleverandør til IBM Europa, og Cosapisoft har stillet tre softwareingeniører til rådighed for det danske firma Relationwise det sidste halvandet år. Selskabet har især udviklet software til den finansielle sektor i andre latinamerikanske lande, og ifølge Sandoval fokuserer Cosapisoft påUSA og Latinamerika, når det gælder eksport af outsourcing-opgaver.

Specialisering

  Det stemmer overens med strategien i den lokale software- brancheforening, Apesoft, hvor direktør Rolando Chicata opfordrer foreningens 300 firmamedlemmer med 12.000 ansatte til at specialisere sig inden for finansog sundhedssektoren samt applikationer. »Som en mindre spiller kan Peru kun gøre sig internationalt gældende ved at specialisere sig,« siger Chicata, der spår, at IT-sektoren kan vokse 5-10 gange inden for de næste fem år. Ifølge Apesoft er det totale marked for software-outsourcing i Peru på kun omkring 700 mio. kr., og heraf står udenlandske kunder for omkring 200 mio. kr. I store Latinamerikanske lande som Brasilien og Mexico er markedet for outsourcing af udvikling af software på omkring 4,8 mia. kr. i hvert land. Ifølge Chicita er det generelt 20 pct. dyrere at outsource til Peru end til eksempelvis Indien. Mange udlændinge holder sig formentlig også på afstand af Peru grundet minderne om terrororganisationen »Den Lysende Sti«, selv om den uddøde i starten af 90’erne.

Godt tilbud

  Sandoval fra Cosapisoft mener, at Peru har noget at tilbyde europæiske firmaer grundet den kulturelle indflydelse fra Spanien. »Vi har relativt lille erfaring med outsourcing til udlandet, og derfor er vi også villige til at forsøge os med helt små firmaer, « siger han med henvisning til de tre IT-medarbejdere, som Cosapisoft udlejer til Relationwise. » Vi er interesseret i at sprede vores forretning geografisk, så vi ikke er afhængige af konjunkturerne i et enkelt land,« tilføjer han. »Selv om Peru er lidt dyrere end Indien, så er prisen er ikke alt. Generelt er peruanerne meget kreative,« siger Fritz Du Bois Freund, som leder den økonomiske tænketank: Peru Economic Institute. Som et eksempel på erhvervslivets konkurrenceevne påpeger han, at den vigtige peruanske eksport af tekstiler ikke er faldet, selv om det globale marked for tekstiler blev liberaliseret for halvandet år siden. Mange andre lande har lidt under den øgede konkurrence fra Kina.

Frihandelsaftale

  Freund spår desuden en markant udvidelse af IT-sektoren, såfremt de amerikanske og peruanske regeringer ratificerer en frihandelsaftale, som blev underskrevet i år. Med øget mulighed for salg til USA vil den store undergrundsøkonomi blive trukket frem i lyset. Det vil give IT-sektoren en voldsom fremdrift, spår han. Generelt er den peruanske økonomi vokset 4,5 pct. årligt de sidste fire år, hvilket er en af de mest stabile vækstrater i Latinamerika. Ifølge Sandoval fra Cosapisoft er det rimelig let at finde kvalificerede software-ingeniører. Normalt vil software- ingeniører gerne arbejde for udenlandske firmaer. Det forbedrer deres karriere. Apesoft anslår, at der er omkring 7000 software-ingeniører, som arbejder uden for IT-industrien i dag, fordi de ikke kan finde et egent job. Peru er det land i Latinamerika med flest programmører med en Microsoftcertificering efter Argentina, og der er Telefonica-, IBM- og Hewlett Packet-udviklingscentre i Lima. Apesoft har igangsat et projekt med støtte fra Verdensbanken, der skal klassificere 100 lokale IT-selskaber efter den amerikanske CNMIcertificering. Den giver en vejledning om, hvor meget et IT-firma kan præstere.

Rejser til USA

  Mange peruanske IT-folk emigrerer til USA. Generelt slutter 1000 peruanere sig dagligt til deres godt en million landsmænd, som allerede bor i USA. »Men omkring 25 pct. af IT-folkene vender tilbage til Peru på et tidspunkt,« siger Chicata fra Apesoft. En tilsvarende trend findes i Indien, og det er en vigtig grund til, at den indiske ITindustri har stor succes, mener Chicata. De peruanske medarbejdere er proaktive og på kulturel bølgelængde med de danske ledere i Relationwise. Derfor kan de til dels udvikle arkitekturen til Relationwises næste generations software, så længe de holder sig inden for de udstukne specifikationer. Forrest til højre, Monica Angulo (project manager), forrest til venstre, Karla Coronado (software engineer), bagerst venstre, Carlos Canales (software engineer), bagerst højre, IT-chef Steven Jensen, der arbejder for det danske firma Relationwise i Lima. Direktør Manuel Sandaval fra Cosapisoft, der med 180 software-ingeniører er det næststørste IT-firma i Peru.