Relationwise A/S – Værktøj og software til udsendelse af nyhedsbreve, online spørgeskemaerundesøgelser

Relationwise - Survey Solution

Funktionsliste

Design

 • Enkelt-svar, fler-svar, tabeller, udvidede tabeller etc.
 • Åbne spørgsmål (kvalitative besvarelser)
 • Betingede spørgsmål (spring)
 • Vertikal/horisontal placering af svar
 • Flere spørgsmål på samme side
 • Sprogversionering
 • Gem spørgsmål i eget bibliotek
 • Send spørgeskemakladder til kollegaer
 • Design eget layout (logo, farver, etc.)

Distribution

 • Import af respondenter
 • E-mail-distribution med unikke links
 • Baggrundsvariable på respondenter
 • Rykkerprocedure
 • Eksport af spørgeskema til Word
 • Telefoninterview
 • Web-surveys
 • Password-undersøgelse med unikke passwords
 • Password-undersøgelse med fælles password

Analyse

 • Online rapporter - grafer, procenter, gennemsnit, varians, spredning etc.
 • Grafisk præsentation
 • Filtreringer
 • Krydstabuleringer
 • Excel-rapport
 • Dataeksport til Excel, SPSS, SAS m.m.
 • Send rapporter til kolleger
 • Online-rapport til brug på website