Rådet For Større Færdselssikkerhed vælger Relationwise Survey Solution til tlf.-interview af 2000 trafiktanter.

Rådet For Større Færdselssikkerhed vælger Relationwise Survey Solution til tlf.-interview af 2000 trafiktanter.

Rådet For Større Færdselssikkerhed har valgt at benytte Relationwise Survey Solution til gennemførslen af 2000 tlf.-interview der skal beskrive trafikanternes adfærd og handlinger i trafikken. Interviewene skal danne grobund for en større rapport om danskernes trafikkultur.