Tips til at undgå vage resultater af kundetilfredshedsundersøgelser, herunder Net Promoter Score®

Nogle tips til at opnå effektive resultater af en kundetilfredshedsundersøgelse er at holde undersøgelsen kort og lytte til feedback. Kundetilfredshedsundersøgelser er en markedsanalyseservice, der omfatter en lang række metoder til at holde virksomheden på rette vej og levere vigtige oplysninger til investorer og virksomhedsejere. Realisering og forståelse af kundens behov og konkurrencesituationen er nøglen til at opnå succes med enhver slags forretning. For at få gode tilfredshedsundersøgelser, skal de leve op til en vis standard. Derfor nævnes nedenfor nogle tips til at undgå vage resultater af en kundetilfredshedsundersøgelse: Hold kundetilfredshedsundersøgelsen kort  Før man analyserer undersøgelsens resultater, er det væsentligt at øge kundetilfredshedsundersøgelsens gennemførelsesprocent. Derfor bør marketingfolk udforme deres undersøgelse kort og præcist. Dette indikerer, at marketingfolk skal tænke alvorligt over, hvad der er undersøgelsens hovedformål, dvs. hvad de præcist ønsker at skaffe sig viden om, ved hjælp af kundetilfredshedsundersøgelsen. Net Promoter Score® er her meget velegnet, da der kun stilles ét, meget effektivt spørgsmål (plus et nødvendigt følgespørgsmål). Spørgsmålstyper - lukkede eller åbne spørgsmål? Kundetilfredshedsundersøgelse bør udformes sådan, at den omfatter både lukkede og åbne spørgsmål. De lukkede spørgsmål er de spørgsmål, som kan besvares med ja eller nej. Med denne metode kan resultaterne indsamles hurtigt, men giver til gengæld ikke input om, hvad kunderne egentlig ønsker at formidle. Igen er Net Promoter Score®-modellen god, da Net Promoter Score®-spørgsmålet både indeholder ét lukket spørgsmål og ét åbent spørgsmål, som fungerer perfekt sammen. Veludført analyse af feedback placerer markedsanalysemedarbejdere i en situation, hvor de kan tage gode virksomhedsbeslutninger. Læs mere i vores gratis bog om Net Promoter score / NPS®, kundeoplevelser og loyalitet som du kan få gratis her. *Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er registrerede varemærker af Satmetrix, Bains & Co. & F. Reichheld. Det er en åben spørgemodel, som alle kan bruge frit.