Basale retningslinjer for kundetilfredshedsundersøgelse

En kundetilfredshedsundersøgelse er en vigtig faktor, især når det drejer sig om at opnå bæredygtig omsætning i erhvervslivet i øjeblikket. På det ustabile økonomiske marked, vi har i øjeblikket, kan en virksomhed ikke tillade sig at miste sit kundegrundlag. Derfor må man overholde nogle basale regler, når man vil forbedre resultatet af en kundetilfredshedsundersøgelse. Reglerne er relevante for alle virksomhedstyper, små eller store, uanset om de kun fungerer i visse dele af samfundet, og uanset hvor længe de har været på markedet. Den første regel handler om at prioritere mellem kunder og andre arbejdsområder, og her skal kunderne have førsteprioritet. Utilfredse kunder vender sig fra virksomheden og kommer aldrig tilbage. På den anden side vil kunder, som vises tilstrækkelig opmærksomhed, føle sig godt behandlet, og de vil derfor købe mere. Denne regel er faktisk den vigtigste grund til at arbejde på at opnå stor kundetilfredshed og behandle kunderne godt. En anden vigtig regel er, at man skal levere, hvad der er blevet lovet i forbindelse med en kundetilfredshedsundersøgelse. Hvis man ikke gør det, vil virksomheden miste sin troværdighed og sine kunder. Hvis for eksempel man har lovet en vis kvote inden for en dag, skal man levere den inden for en dag – eller hurtigere. Det betyder også, at løfter skal afgives med varsomhed og i tillid, så man er sikker på, at man kan opfylde dem. Hvis man ikke overholder disse grundregler, vil en kundetilfredshedsundersøgelse være ineffektiv og efterlade utilfredse kunder. Læs mere i vores gratis bog om Net Promoter score / NPS®, kundeoplevelser og loyalitet som du kan få gratis her. *Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er registrerede varemærker af Satmetrix, Bains & Co. & F. Reichheld. Det er en åben spørgemodel, som alle kan bruge frit.