Årsager til lave responsrater i kundetilfredshedsundersøgelsen

Et ordentligt resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen afhænger af en høj responsrate. En høj responsrate fra målgruppen i en undersøgelse indikerer, at resultaterne er troværdige og præcise. En lav responsrate kan ødelægge undersøgelsens troværdighed, da respondenterne i så fald måske ikke er repræsentative for hele målpopulationen. Manglende klarhed For det første skal formålet med kundetilfredshedsundersøgelsen være krystalklart. Enhver har sin egen holdning, og som regel vil folk gerne fortælle den, men der skal være en afgrænset og meningsfuld grund til, at de skal gøre det. Hvis potentielle respondenter ikke forstår et emne ordentligt, får det ofte responsraten i en undersøgelse til at falde. En godt udformet kundetilfredshedsundersøgelse har et krystalklart formål; en konsistent struktur og metode sikrer en høj responsrate. Net Promoter Score* En løsning er at bruge en model som allerede har vist sig at give meget høje responsrater. En sådan model er bl.a. Net Promoter Score®. Den udmærker sig ved at den er meget simpel og effektiv. Som udgangspunkt stilles der kun ét spørgsmål. Her får kunden mulighed for på en skala fra 0-10 at vurdere hvor anbefalesværdig virksomheden er. Læs mere i vores gratis bog om Net Promoter score / NPS®, kundeoplevelser og loyalitet som du kan få gratis her. *Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er registrerede varemærker af Satmetrix, Bains & Co. & F. Reichheld. Det er en åben spørgemodel, som alle kan bruge frit.