Markedsundersøgelser på internettet erstatter konventionelle markedsundersøgelser

Markedsanalyse på internettet har mange fordele frem for konventionel markedsanalyse, da det er let at gennemføre, hurtigt, billigt, praktisk, relevant, sikkert og lettere at målrette. Erfaringen fortæller, at markedanalyse på internettet efterhånden vil erstatte konventionelle markedsanalysemetoder. Efterhånden som internettet udvikler sig, kommer der nye markedsføringsområder. Markedsanalysemedarbejdere, som arbejder med B2B (business to business) og B2C (business to consumer), er begyndt at bruge internettet til online-markedsføring. Markedsanalyse på internettet giver mulighed for at bruge nye moderne metoder såsom internetundersøgelser, e-mail-metoder og interviews ved hjælp af pc, som er meget bedre end konventionel markedsanalyse. Nogle få af de mange fordele ved markedsanalyse på internettet omfatter:

Let at gennemføre

Markedsanalyse på internettet er let at gennemføre og implementere, da moderne brugere som regel kender til internettet og kan bruge en pc.

Hurtigt 

Moderne markedsanalyse på internettet er hurtigere end konventionel markedsanalyse. Eftersom data registreres automatisk, registreres resultaterne af internetundersøgelsen i skemaer, så snart de modtages. Desuden kan respondenternes svar straks analyseres. Når man tager den tid i betragtning, der går, fra undersøgelsens koncept er fastlagt, til resultaterne foreligger, er den meget kortere end i tilfældet med konventionel markedsanalyse, som normalt tager dobbelt så lang tid.

Betydeligt lavere omkostninger

Det er billigt at gennemføre markedsundersøgelser på internettet, og der er ingen porto og trykkeomkostninger. Desuden nedbringer det i høj grad omkostningerne, at det tager mindre tid end konventionel markedsanalyse.

Til at betale og praktisk, når man vil interviewe store grupper

I modsætning til konventionel markedsanalyse kan man med moderne internetmarkedsanalyse interviewe store grupper respondenter samtidig. Interviews ved hjælp af pc er nøglen til at opnå dette. Desuden er udgiften per interview meget lavere med internetmarkedsanalyse.

Markedsanalyse på internettet er lettere at målrette

Markedsanalyse på internettet giver mulighed for at udvælge personer på internettet baseret på interesser og adfærd, ikke blot demografi. Det er også muligt at udvælge respondenter, som har en særlig interesse for underholdning og aktiviteter, som gør dem interesserede i at deltage. Resultaterne af internetmarkedsanalyse har derfor en større relevans end konventionel markedsanalyse.