Markedsanalysevirksomheders 5 almindelige fejl

Markedsanalysevirksomheders 5 almindelige fejl

Markedsanalysevirksomheder skal holde øje med fem kritiske aspekter, når de udfører undersøgelser: Udgifter til researchen begrænses, formål med researchen, konkurrenter, informationskilde og målgruppe. Markedsføring er en proces, hvor man gør potentielle kunder opmærksom på et bestemt produkt eller serviceydelse.

Denne strategi bruges af virksomheder til at skabe interesse blandt brugerne for deres svar eller serviceydelser. Denne teknik overbeviser kunder om, at de skal købe virksomhedens produkter, og oplyser dem om fordelen ved produkterne. Virksomheder anvender gerne markedsanalysevirksomheder til markedsføring. At udføre markedsundersøgelser er et komplekst og udfordrende job. Markedsanalysevirksomheder gør ofte fejltagelser, når de udfører researchopgaver. Nogle af de almindelige fejltagelser er:

For store udgifter At udføre markedsundersøgelser betyder ikke, at man skal bruge bunker af penge. Men nogle virksomheder bruger en enorm masse penge for at få information om forskellige faktorer såsom målgruppe, forbrugsmønster etc. Denne opgave kan udføres uden store udgifter. Derfor bør virksomheder planlægge deres budget og udføre opgaven i overensstemmelse med budgettet.

Uklar målsætning Det er fuldstændig halsløs gerning at påbegynde markedsundersøgelser uden at vide, hvad undersøgelsernes formål er, dvs. hvad virksomhederne interesserer sig for, eller hvad de ønsker at vide om deres kunder. For at virksomheden kan foretage en ordentlig og frugtbar markedsundersøgelse, må markedsanalysevirksomheden sætte sig det mål at lære deres kunder og deres adfærdsmønster bedst muligt at kende. Desuden kan dette hjælpe dem med at forstå deres behov bedre og opfylde behovene med passende produkter og serviceydelser.

Konkurrenceforholdene bliver ikke undersøgt ordentligt Markedsanalysevirksomhederne bør forsøge at indsamle så meget information som muligt om virksomhedernes rivaler og deres virksomhedsstrategi. Denne research skal være en tilbundsgående analyse af markedsscenariet snarere end blot at give et hurtigt overblik over markedet. Når man har mere information om konkurrenterne, kan virksomhederne lære deres styrker og svagheder at kende. Det vil hjælpe virksomhederne med at få en konkurrencemæssig fordel i forhold til deres rivaler ved at formulere markedsføringsstrategier på baggrund af den opnåede information.

Dårligt valgt referencemateriale En informationskilde er et virkelig vigtigt aspekt, når det kommer til at udføre markedsundersøgelser, eftersom det tilfører autenticitet og troværdighed til undersøgelsen. Information kan indsamles ad forskellige kanaler såsom forretningsbiblioteker, aviser, tidsskrifter, internet osv. Selvom internettet er det bedste sted at starte sin research, ses det ofte, at information på internettet er forudindtaget. Derfor skal markedsanalysevirksomhederne sørge for at hente data fra troværdige hjemmesider.

Research af den forkerte gruppe Det er virkelig vigtigt, at virksomhederne kender deres kunder godt, før de begynder at indsamle information om dem. Det ses ofte, at markedsanalysevirksomheder indsamler information om kunder, som er helt irrelevant og betydningsløs. Derfor er det af stor betydning, at markedsanalysevirksomheder overvinder disse vanskeligheder for at kunne hjælpe en virksomhed med at etablere sig på markedet.