Markedsanalysens oprindelse

Markedsanalysens oprindelse

Markedsanalyse som metode har sin oprindelse i fortiden, hvor markedsundersøgelserne blev gennemført på en uformel måde ikke var sat i system.
  
Markedsanalysemetoderne har gjort fremgang siden begyndelsen af 1930'erne. Markedsanalysekoncepterne stammer fra socialforskningen.

Det siges, at de første meningsmålinger blev foretaget i de tidlige 1820’ere (straw polls – begrebet stammer fra landmænd, der kastede en håndfuld strå op i luften for at tjekke vindretningen), da de amerikanske aviser udførte simple meningsmålinger på gaden for at finde ud af, hvordan de politiske vinde blæste.

I 1879 fandt den første formelle markedsanalyse ansøgning sted, da en ukompliceret, men formel markedsanalyse blev udført af NW. Ayer & Sons Company inden for landsbrugsområdet for Nichols-Shepard Company, der fremstillede landbrugsmaskiner.

Markedsanalyse blev flyvefærdig i USA i det tidlige 1900-tal, hvor markedsanalysen fokuserede på at teste annoncer på forskellig vis. Markedsanalyse nåede de engelske kyster i 1920’erne og 1930’erne.

Resultater fra undersøgelser af uddannelsessystemet blev  overført til reklamebranchen af Daniel Starch i 1920. Ved hjælp af disse undersøgelser formulerede han en teori, som fastslog, at effektiv reklame skal ses, læses, tros, huskes, og reageres på. Han startede også et firma i 1930, som gennemførte interview på gaden, hvor man spurgte folk om, hvorvidt de læser magasiner. Hvis de bekræftede dette, bad han dem se på nogle blade og spurgte, om de kendte reklamerne i disse blade og huskede dem. Han lavede derefter en sammenligning af antallet af interviewede personer og antallet af blade, som blev rundsendt, for at finde ud af magasinannoncernes effektivitet i forhold til at ramme læserne.

I tidens løb begyndte flere markedsanalysevirksomheder at følge Starchs teori ved at improvisere over hans metoder.

Det kan altså siges, at markedsanalyse som metode startede og fik sin formelle udformning i løbet af 1920'erne som en udløber af det reklameboom, der blev udløst af radioens Golden Age i USA, men markedsanalyse har rødder langt tilbage i tiden.