Markedsanalysemedarbejderens egenskaber

Det er spændende og profitabelt at være markedsanalysemedarbejder, men en person, der arbejder med markedsanalyse, må have visse evner foruden sin eksamen. I moderne markedsføring har markedsanalysemedarbejder en voksende rolle. Som resultat heraf er markedsanalysemedarbejderens job lige så spændende, som det er fashionabelt for nyuddannede. Desuden er moderne markedsanalysemedarbejdere ikke kun fact-samlere; de skal være gode til at opfange kundernes holdninger, finde nye markeder og anvende dem til at sikre kunderne ekstra profit. Markedsanalysemedarbejdere indsamler information til organisationer, som hyrer dem, fx virksomheder, velgørende institutioner og regeringer. Disse eksperter opfanger kundernes holdninger og indsamler essentielle data og information til facilitering af de ovenfor nævnte organisationer, når de skal tage kloge beslutninger, når det drejer sig om økonomi, sociale forhold og politik. Men det afhænger af den person, der udfører en markedsundersøgelse, at finde ud af, hvad der appellerer til kunderne, og hvad der er den bedste måde at nå dem, så organisationens salg stimuleres. Personer, der udfører markedsanalyse, fokuserer normalt på et felt, fx den sociale sektor eller forbrugersektoren. De forbereder spørgeskemaer, implementerer dem og evaluerer resultaterne. Markedsanalysemedarbejdere har brug for mange evner, hvis de vil have de interessante og lukrative jobs. Ud over en uddannelse skal nye markedsanalysemedarbejdere have visse egenskaber, nemlig

Gode kommunikationsevner

Det er meget vigtigt for en markedsanalysemedarbejder at kunne omgås andre på en god måde, herunder kommunikere rigtig godt, både i samtale og til spørgeskemabrug.

Kommmerciel bevidsthed

Da en markedsanalysemedarbejders job handler om kundeorganisationens økonomi, må han have kommerciel bevidsthed.

Evner som problemknuser

En markedsanalysemedarbejder skal kunne løse problemer for ikke at blive nedslået over de problemer, der møder ham i hverdagen.

Evne til at organisere

Markedsanalysemedarbejderen skal have evnen til at organisere alle de resultater, han indsamler, på forståelig vis.

Samarbejdsevner

Da markedsanalyse ikke kan gennemføres alene, skal markedsanalysemedarbejdere være gode til at arbejde i grupper. Hvis man har alle disse egenskaber, kan man overveje at blive markedsanalysemedarbejder.