Markedsanalysemedarbejderens ansvar

En markedsanalysemedarbejder koordinerer markedsanalyse til udvikling af virksomheden med virksomhedens markedsføringsaktiviteter. En markedsanalysemedarbejder er en professionel, der arbejder i store, mellemstore og små virksomheder og organisationer. Markedsanalysemedarbejderens rolle er primært at fortolke data, formulere rapporter og udforme anbefalinger baseret på research-resultater. Markedsanalysemedarbejderen udfører opgaven ved at arbejde med kunder – enten eksterne eller interne – for at definere, dokumentere og forstå virksomhedens mål. Kvalitative og kvantitative teknikker anvendes af markedsanalysemedarbejderen for at fortolke de data, der er indhentet fra markedsundersøgelser. Han producerer anbefalinger og præsenterer senere sine anbefalinger og resultater for klienten med hyppige mellemrum. En markedsanalysemedarbejder er som regel ansvarlig for at udforme spørgeskemaer og organisere undersøgelser ved hjælp af markedsanalysebureauer. Markedsanalysemedarbejdernes rapporter inkluderer ofte et resume, som belyser de vigtigste resultater og anbefalinger fra deres side. Data indhentet fra rapporter og undersøgelser analyseres af markedsanalysemedarbejderen, som præsenterer de vigtigste resultater for virksomhedsledelsen. Markedsanalysemedarbejderen spiller en vigtig rolle for analysen af eksisterende og potentielle produkter og serviceydelser. Dette omfatter også analysen af kundernes forventninger til støtte for et nyt produkt og serviceudvikling. Dataanalyse kan gennemføres af markedsanalysemedarbejderen ved hjælp af markedsanalyse, der omfatter traditionelle og avancerede metoder af markedsanalysemedarbejderen. Sommetider udføres undersøgelser af folks holdninger også af en markedsanalysemedarbejder for at finde frem til offentlighedens holdning til forskellige emner. Dette hjælper virksomheder og politiske ledere og andre til at få offentlighedens støtte til deres markedsføringspolitik eller planer om at blive valgt. Som regel leder en markedsanalysemedarbejder mange projekter samtidig til markedsanalyseformål, og de er som regel på forskellige udviklingstrin. Så en markedsanalysemedarbejder må styre hele markedsanalyseprocessen fra at udforme udkast til undersøgelsen over planlægning af feltarbejde til udformning af et spørgeskema, analyse af data, rapportskrivning og præsentation af resultater. Desuden er det markedsanalysemedarbejderens ansvar at identificere og overvåge konkurrenter og forandringer i branchen eller markedsvilkårene, som kan påvirke salgstallene. For at udfylde denne rolle må markedsanalysemedarbejderen have et godt kendskab til databaser, da han eller hun ofte bruger kundedatabaser til at administrere data indhentet fra markedsundersøgelsen ordentligt.