Markedsanalyseetik: Respondenternes rettigheder

Markedsanalysemedarbejdere må opretholde nogle etiske retningslinjer, når de gennemfører en markedsanalyse, for at sikre, at respondenternes rettigheder overholdes. Markedsanalyse er en af de mest udfordrende brancher, når det drejer sig om etik. Sommetider stilles der spørgsmålstegn ved etikken på grund af vage forestillinger om adfærd og moral hos de markedsanalysemedarbejdere, som omgås respondenterne for at indhente og evaluere markedsoplysninger og rapportere dem til kunderne. I følge et studie siger 87 procent af de respondenter, som deltager i undersøgelser på internettet, at de gerne ser et nedskrevet sæt etiske regler for markedsanalyse. Markedsanalyse kan ikke foregå uden deltagelse af mennesker, da markedsundersøgelser i det store hele afhænger af deltagernes opbakning. Nogle er interesserede i at deltage, mens andre er tilbageholdende eller skræmte. I betragtning af respondenternes betydning, når man vil gennemføre en effektiv markedsundersøgelse, og for at sikre undersøgelser med en høj etisk standard, har respondenterne fået visse rettigheder.

Ret til information

Det etiske spørgsmål om respondenternes ret til information er omdiskuteret. Det handler om, at respondenten er velinformeret om undersøgelsen og konsekvenserne af at deltage i undersøgelsen. Dette indebærer, at respondenten skal være klar over undersøgelsens natur og omfang, og at respondenten afstår fra visse privatlivsrettigheder ved at deltage.

Ret til diskretion og fortrolighed

Anonymitet er et etisk spørgsmål, når man gennemfører markedsanalyse. En persons ret til privatliv er i sig selv en etisk værdi. Det betyder ganske enkelt, at en person har fuld ret til at bestemme, om han eller hun vil deltage. Desuden har respondenten ret til at nægte at besvare et spørgsmål, som ikke føles berettiget. Krænkelse af denne ret er uacceptabel i markedsanalysekredse.

Bedrag 

Bedrag er et andet etisk spørgsmål, når man gennemfører en markedsundersøgelse. Bedrag kan handle om, at en feltmedarbejder fremstiller formålet med markedsanalysen forkert. Sommetider forsøger en medarbejder at skabe et falsk billede ved at skjule undersøgelsens virkelige formål for at indhente vigtige data og informationer. Det kan forklares sådan, at medarbejderen lyver over for respondenter for at få oplysninger, som ellers ikke kunne opnås. I fremtiden bør markedsanalysemetoder grundlægges på etiske principper, da det er medarbejderens moralske pligt at gennemføre et etisk og troværdig markedsundersøgelse fra start til slut.