Markedsanalyse ved hjælp af moderne teknologi

Moderne markedsanalysemetoder er hi-tech. De omfatter markedsundersøgelser på nettet, telefoninterviews ved hjælp af computere og personlige interviews med assistance af computere. I det 21. århundrede omfatter markedsanalyse ikke nødvendigvis detaljerede papirskemaer eller personlige interviews, men er baseret på hi-tech-metoder. Denne forbedring af teknikken er sket over flere generationer. Markedsanalysemetoder er nu billigere, tager mindre tid og har større chance for at give svar uden bias. De forskellige metoder til at gennemføre markedsanalyse omfatter blandt andet:

Undersøgelser på internettet

Undersøgelser på internettet er måske den almindeligste måde at gennemføre markedsanalyse. Med undersøgelser på internettet er det muligt at indsamle data på mange måder. Når websurfere besøger websites, kan de præsenteres for e-spørgeskemaer, som de kan udfylde. Disse spørgeskemaer distribueres oftest ved hjælp af e-mail eller chat room-diskussion i udvalgte målgrupper. Undersøgelser på internettet er relativt billige og tillader brugen af verbale stimuli og billeder, samtidig med at det er den hurtigste metode, når man arbejder med store respondentgrupper. Desuden indsamles feedback på den mest diskrete måde.

CATI (computerassisterede telefoninterviews)

Denne metode kan være den bedste, når man vil gennemføre en markedsanalyse med respondenter i forskellige verdensdele. Da de fleste har en telefon i dag, er CATI effektivt til at indsamle svar fra en stikprøvegruppe, som er spredt over et stort område. Denne markedsanalysemetode er økonomisk, da telefoninterviews ikke koster ret meget at arrangere og bekvemt kan udføres i dialog mellem to personer ligesom face to face-interviews. Desuden bidrager automatiseret registrering af stikprøvesegment, tid, dato og interviewer til at forberede både foreløbige og endelige rapporter om interviewerens præstation og resultater af undersøgelsen.

CAPI (computerassisterede personlige interviews)

Dette er endnu en hi-techmetode, som mange markedsanalysebureauer bruger. Kort fortalt er CAPI en metode til at gennemføre undersøgelser på basis af et computergenereret spørgeskema. CAPI er en metode til at gennemføre markedsundersøgelser ved hjælp af et spørgeskema, der kan erstatte papirspørgeskemaer. CAPI tillader intervieweren at modificere undersøgelsen, så den passer til situationen, så respondenterne kun behøver at svare på spørgsmål, der relaterer til emner, de kender til, og får tilfældigt ordnede spørgsmål, så der ikke opstår bias. Desuden er det muligt at øge adgangen til data, få en mere underholdende interviewproces og udføre personlige interviews ved hjælp af PC’er med webcam.