Markedsanalyse er afgørende, når virksomheder udvider i nye områder

Markedsanalyse er afgørende, når virksomheder udvider i nye områder

Virksomheder bør udføre markedsanalyse, før de udvider deres virksomhed i nye lokalområder for at forstå markedsstrukturerne og kundernes krav.

• Markedsanalytikere råder virksomheder/organisationer til at udføre markedsanalyse, før de udvider deres forretningsvirke i andre byer eller verdensdele for at samle information om forretningsbetingelser og andre relaterede emner. Den mest effektive og praktiske fremgangsmåde er at fremskaffe svar på spørgsmålene listet nedenfor:

Hvilken slags produkter og serviceydelser har kunder i det nye område brug for? Viden om dette spørgsmål sætter virksomheder/organisationer i stand til at drage følgeslutninger om kundernes behov og krav. Varerne skal opfylde kundernes krav. Derfor er markedsundersøgelser ekstremt vigtige, når man planlægger at lancere et produkt i et nyt område.

Hvilke produkter og serviceydelser efterspørger kunderne i det nye område mest? Selvom det er en vanskelig opgave at finde svar på dette spørgsmål, kan det være meget vigtigt at vide, hvad målgruppen og forbrugerne efterspørger. Det vil hjælpe virksomheden til at få afklaret, om produkterne vil blive populære hos forbrugerne på det nye sted.

Hvilke forbrugerbehov opfylder de rivaliserende firmaer ikke? Når virksomheden finder svar på det spørgsmål, har den en konkurrencefordel i forhold til konkurrerende selskaber, fordi det giver en idé om, hvor konkurrenternes produktprogrammer har fejl og mangler. Hertil kommer, at virksomhederne så kan undgå at begå de samme fejl, når de indfører nye produkter på markedet. Viden om dette spørgsmål kan forhindre virksomheden i at pådrage sig store tab i forbindelse med et nyt produkts lancering.

Hvem er konkurrenterne på markedet? Det er vigtigt at indsamle information om konkurrenter i det nye område. Viden om dette område sætter virksomhederne i stand til at formulere forretningsstrategier, som kan konkurrere med rivalernes strategier. Dette vil også medvirke til at vurdere markedets størrelse og finde ud af, hvor svært det er at komme ind på markedet og få en stor markedsandel. Ved hjælp af markedsundersøgelser og viden om de ovenfor nævnte spørgsmål kan virksomheder målrette deres produkter til at få en stor del af markedet og øge deres afkast på investeringer i nye områder.