Markedsanalyse er afgørende for produktudvikling

Markedsanalyse er afgørende for produktudvikling 

En virksomhed, der ofte kaster sig over nye produkter, betragtes som dynamisk og fremadrettet. 

Produktudviklingen hjælpes på vej af markedsanalyse ved at udvikle et potentielt marked og skaffe kunder til et produkt.

Udvikling af nye produkter er livsnerven i en virksomhed. 

Hvis nogen introducerer et nyt produkt eller service på markedet uden optimal produktudvikling, risikerer virksomhedens vækst og profit at lide under det. 

Markedsanalyse kan hjælpe med at bestemme behovet for et nyt produkt og fastslå, hvor stort et produkts potentiale er. Desuden kan markedsanalyse udforske markedets behov og drage konklusioner om, hvor godt et produkt kan tilfredsstille disse behov. Det er altså ikke en potentiel kunde eller bruger, men en markedsanalytiker, der skaber forbindelse mellem de kundebehov, som ikke bliver mødt, og de nye produktudviklingsmuligheder.

Desuden skal det siges, at i den tidlige fase af et nyt produkts udvikling betragter markedsanalysen ikke altid et produkt isoleret; et produkt, annonceringen af produktet, emballagen og prissætningsstrategien er alt sammen integrerede dele af markedsanalysen. At lancere et nyt produkt er altid risikofyldt, og det er en rejse ind i det ukendte. Som B2B International viser, kan en gennemtænkt og velplanlagt markedsanalyse præcist finde frem til de bedste muligheder, så det bliver muligt at fremme de produktudviklingsmuligheder, der er mest lovende. 

Det er vigtigt at informere markedet om et nyt produkt for at opnå kundernes accept. Det er vigtigt for en virksomhed at bygge bro over kløften til kunderne og finde momentum til innovation.

Afprøvning af et nyt koncept (når et nyt koncept præsenteres for målgruppen for at opnå feedback på produktet, samtidig med at produktet skal præsenteres ordentligt, og der skal være tid til, at brugerne kan forstå produktets fordele) og behovsbaserede evalueringsundersøgelser (hvor brugen af eksisterende produkter undersøges, og udækkede behov undersøges) er de mest effektive måder at foretage markedsanalyseundersøgelser til produktudvikling i begyndelsen af produktets livscyklus. 

Mange virksomheder erkender betydningen af at udvikle ”nye produkter". De afsætter betydelige beløb til markedsundersøgelser med dette formål. For at klare de hurtige ændringer i sektoren har Electronics’ virksomheder et forsknings- og udviklingsbudget svarende til 15 % af deres salg. De fleste virksomheder har udgifter på mellem 2 % og 5 % af salget til forskning og udvikling - en enorm sum, når det drejer sig om virksomheder som Honda, Boeing eller Siemens.