7 trin til godt spørgeskemadesign

Vores samarbejdspartner Piotr Birketoft fra firmaet Wintra Analytics (www.wintra.dk) giver her opskriften på et godt spørgeskemadesign. 1. Forhold dig helt specifikt til hvilke spørgsmål du vil have besvaret med det enkelte spørgeskema. 2. Pas på med at farve eller lede målgruppen - brug neutralt sprog som er HELT åbent overfor alle svarmuligheder. 3. Husk en god indledning der fortæller hvad spørgeskemaet handler om, og som sætter rammer for besvarelsen, igen uden at påvirke brugerne. 4. Vær forsigtig med at spørge om for mange ting eller ind til for forskellige områder, hold spørgeskemaet kort og sammenhængende og spørg  aldrig om 2 ting der kan forveksles eller er ens (tilsigtet eller utilsigtet). 5. Husk korrekt sprog og grammatik, fejl er distraherende og virker uprofessionelt. 6. Brug gerne åbne spørgsmål hvor relevant, du finder mange guldkorn ved at læse mellem linjerne i en åben besvarelse. 7. Kvantificerbare spørgsmål omkring succes giver mulighed for at gentage spørgerammen og måle effekt over tid. EKSTRA Højere svarprocent: fortæl hvor lang tid det tager at udfylde spørgeskemaet. Maks 10 min. afhængig af målgruppe.