Kundetilfredshedsundersøgelse til interne kunder

Forståelse for interne kunder og imødekommenhed over for deres behov og ønsker øger til en vis grad chancen for, at eksterne kunder vurderer virksomheden højt i en kundetilfredshedsundersøgelse.

Grundlaget for en kundetilfredshedsundersøgelse er, at man forstår kundernes krav og lever op til – eller endda overgår – deres forventninger. Dette opnås ved at bruge ressourcerne optimalt. For at forbedre kvaliteten og tilfredsstille vigtige eksterne kunder ender virksomheder ofte med at ignorere, om interne kunder er tilfredse, når de gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse.

En intern kunde er en person, der er afhængig af organisationen for at få sin opgave løst. Typisk handler det om, at en medarbejder leverer en anden medarbejder oplysninger eller et lignende forhold, der ligner forholdet til eksterne kunder.

En intern kundetilfredshedsundersøgelses formål er at betjene og tilfredsstille interne kunder eller medarbejdere i en afdeling eller på et hold. Intentionen med undersøgelsen er at måle på holdningen til interne serviceydelser, herunder kommunikation, produktivitet og/eller lydhørhed.

En veludformet kundetilfredshedsundersøgelse målrettet mod interne kunder kaster lys over organisationens styrker og svagheder og bidrager til, at ledelsen kan styrke virksomhedens værdier og mål ved at arbejde på svagheder og maksimere styrkesider.

Men på sin vis er den interne tilfredshed forbundet med eksterne kunders tilfredshedsniveau.

Når interne kunder er tilfredse og motiverede, sætter de fokus på at opfylde eksterne kunders behov og ønsker med større intensitet, hvilket resulterer i øget kundetilfredshed.

En anden vigtig fordel ved en intern tilfredshedsundersøgelse frem for en kundetilfredshedsundersøgelse i forhold til eksterne kunder er, at den giver forbedrede resultater. En virksomheds produkter og serviceydelser er tiltænkt eksterne kunder, og interaktionen med eksterne kunder afhænger af disse serviceydelser. Men eksterne kunder er uden undtagelser vant til konkurrenter på markedet, og deres svar på en kundetilfredshedsundersøgelse afhænger af, hvordan virksomheden præsterer i forhold til konkurrenterne.

Til gengæld afhænger intern kundetilfredshed ikke af eksterne serviceleverandører, derfor er det en anderledes proces at måle på den interne kundetilfredshed, og det kræver en grundlæggende holdning til, at serviceydelser og den måde, de leveres på, er vigtig.