Vælg en 360 graders feedback-strategi i en kundetilfredshedsundersøgelse

Det er en stor fordel at vælge en 360 graders feedback-strategi, når man gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse, da strategien giver en dyb indsigt i organisationens kompetencer og adfærd. En kundetilfredshedsundersøgelse handler om at klarlægge, hvor tilfredse kunderne er, det gøres ved hjælp af deres feedback. Indsamling af kundefeedback kaldes også multi-rate feedback, multisource feedback eller multisource assessment. I en sådan proces udfylder en gruppe på  8 – 12 personer et anonymt skema, som indeholder spørgsmål om en lang række virksomhedskompetencer. Der er et par vigtige ting at have i mente når der bruges en 360 graders feedback-strategi i en kundetilfredshedsundersøgelse:
  • Brug en ekstern konsulent og undgå personlige konfrontationer i virksomheden
  • Introducer et in-house-program til at indhente feedback fra de vigtigste deltagere. Det drejer sig om at udvikle og introducere et omfattende program, der bringer ikke blot individuelle fejl, men fejl i systemet og organisationen frem i lyset.
Der er flere fordele ved at bruge en 360 degree feedback-strategi, nemlig: Strategien leverer organisationen et øjeblikkeligt og objektivt middel til at indhente data om dens lederes præstationer og effekt. Evaluering af resultater og brug af grupperapporter er en rig kilde til information, når man skal tage beslutninger om udvikling, talentmobilitet, generationsskifte og fremtidige ansættelser. En 360 graders feedback-strategi tilbyder indsigt i, hvilke kompetencer og hvilken adfærd der kræves af organisationen, hvis den skal efterleve sin mission, vision og sine mål og efterleve sine værdier for at gøre kunderne tilfredse. Desuden er en kundetilfredshedsundersøgelse, der gennemføres ved hjælp af en 360 graders feedback-strategi, mere præcis end andre feedback-typer. Undersøgelsen formuleres omhyggeligt, så respondenterne tilbyder konstruktiv feedback om relevante adfærdsmønstre i stedet for holdninger, indtryk eller domme. Nogle respondenter føler sig mere trygge ved at komme med deres feedback, fordi de kan besvare spørgsmålene anonymt vha. online-undersøgelser, som administreres af respondenten selv og ikke af medarbejdere i organisationen. Desuden kan resultatet af en 360 graders feedback-strategi bruges af organisationer, der planlægger administrative strategier til at opnå kundetilfredshed og få virksomheden i vækst.