Dimensioner i kundetilfredshedsundersøgelsen

Troværdighed, empati og prisfastsættelse er nogle af de vigtige dimensioner i en kundetilfredshedsundersøgelse, som, hvis de bruges ordentligt, kan resultere i effektiv kundesegmentering. En kundetilfredshedsundersøgelse er et effektivt redskab til at evaluere kundernes tilfredshed med serviceydelser, både når det handler om interne kunder (fx human ressources, it, økonomiadministratoren, projektledelse) og eksterne kunder. Undersøgelsen omfatter forskellige vinkler på målinger af kundetilfredshed. Der er forskellige teorier om, hvordan man bedst finder frem til kundernes behov, og hvilke faktorer der er nødvendige for at vurdere kundetilfredsheden. Ideen med en effektiv kundetilfredshedsundersøgelse er at fastslå kundernes holdninger til virksomhedens ydelser. En effektiv kundetilfredshedsundersøgelse tager hensyn til respondenternes behov og ønsker. De vinkler, der nævnes nedenfor, bør indgå i kundetilfredshedsundersøgelsen. De har forbindelse til organisationens effektivitet og finansielle præstation: Troværdighed Defineres som virksomhedens præstationsevne, når det drejer sig om at levere en lovet serviceydelse uafhængigt og med præcision Tillid  Er virksomhedens effektivitet og dens hensyntagen til ansatte, samt evnen til at skabe tro og tillid Empati Den personlige opmærksomhed og hensyntagen til kunder, kundeforståelse og kundekommunikation Lydhørhed Iver for at hjælpe kunderne og yde dem rettidig service Hurtighed Tidsforløbet, fra undersøgelsen er gennemført, til kundernes klager er behandlet Medarbejderne kan foretage forbedringer og tage højde for de savn, kunderne giver udtryk for i kundetilfredshedsundersøgelsen, hvilket gør det lettere at tilbyde gode tjenesteydelser og lægge en god strategi fremover. Dette kan opnås ved at fastslå, hvilke faktorer der udløser den maksimale oplevede tilfredshed hos kunderne.  På denne måde kan en virksomhed forberede sig på markedskonkurrence ved at tilbyde forbedring af de forhold, kunderne oplever som vigtigst. Desuden er disse dimensioner effektive, når man vil opdele kunderne efter kundetilfredshed.   Kontakt en af vores konsulenter for mere information på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264.