Skab et godt Brand og Image med en Kendskabsanalyse

Hvorfor er Kendskab vigtig?

Kendskab er essentielt, hvis du vil have succes. Hvis kunderne har kendskab til dit produkt, kan de anbefale det til andre kunder, så kendskabet bredes som ringe i vandet. Bare se på Apples kendskabsgrad. Det går dem så godt, fordi folk kan genkende produkterne på lang afstand, og fordi kunder og medier anbefaler produkterne. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden kendskab.

Kendskabsanalyse skaber godt brand og image

For at skabe et stærkt brand og et godt image, er det smart med en kendskabsanalyse eller en brandanalyse. De kan blotlægge, hvor stor en andel af markedet der kender dit produkt, hvor de kender det fra, hvor kendte dine konkurrenter er, samt mange andre parametre. Hvis du får blotlagt disse elementer, kan du påbegynde en optimeringsproces, og få skabt et stærkt brand og et godt image.

Få kendskab til dine kunder med NPS

Det er også vigtigt at have kendskab til sine kunder. Med Net Promoter Score metodikken kan du ved at spørge dine kunder om et spørgsmål finde ud af i hvor høj grad de vil anbefale din virksomhed til andre. Husk at dine kunder er dine bedste sælgere, hvis de er  tilfredse og vil anbefale dig til andre. Du kan læse mere om hvad de bedste virksomheder i Danmark gør for at få en høj NPS score i vores seneste DMAV rapport.