Hvilke funktioner skal softwareprogrammer have for at opnå effektiv markedsanalyse?

Moderne markedsundersøgelser klares bedst med softwareprogrammer, men der må være de nødvendige funktioner, som der redegøres for i denne artikel, for at opnå præcise og succesfulde markedsundersøgelser.

Ligesom en ny generation erstatter en tidligere, erstatter moderne markedsundersøgelser på internettet de konventionelle metoder. En årsag er, at omkostningerne og tidsforbruget til konventionel markedsanalyse afskrækker mange iværksættere fra at bruge disse metoder. Derfor forlader iværksættere sig tit på intuition og personlig mavefornemmelse, når de skal udforme forretningsstrategi og træffe beslutninger eller introducere en ny serviceydelse eller et nyt produkt på markedet. Men det er ikke altid troværdigt nok.

Dermed opstår behov for “online”-markedsanalyse, som foretages ved hjælp af softwareprogrammer, som er billige, men pålidelige. Desuden har selv små virksomheder råd til denne form for moderne markedsanalyse.

Nu er der mange forskellige softwareprogrammer til salg. Men man skal kun vælge dem, der er mest effektive, når man skal gennemføre en præcis og succesfuld markedsanalyse. Nedenfor nogle punkter, der er vigtige at med i sine overvejelser, når man vælger softwareprogrammet.

For det første skal softwareprogrammet være let at lære og bruge, så det ikke er nødvendigt med særlige træning eller indsats. Der skal være lettilgængelige, avancerede funktioner og gode skabeloner med spørgsmål, så man let kan udforme dynamiske internetspørgeskemaer. Desuden skal softwareprogrammet have en velordnet instruktionsmanual, som bidrager til at få alle nødvendige detaljer med.

For det andet skal softwareprogrammet have mulighed for at afsende e-mail-alerts automatisk, det skal være enkelt at indsende undersøgelser og andre funktioner, der bidrager til at indhente svar hurtigere. På denne måde vil responsraten også være højere.

For det tredje skal det være muligt at udforme undersøgelserne efter markedsanalysemedarbejderens præferencer, når det drejer sig om indhold og layout. Der skal være mulighed for at anvende virksomhedens internetbanner, logo osv. På denne måde skal softwareprogrammet kunne bidrage til at give undersøgelsen et personligt look snarere end et computergenereret.

For det fjerde skal softwareprogrammet give mulighed for sikker datatransmission, når der skal overføres oplysninger om respondenternes holdninger og gennemføres undersøgelser. På samme måde skal hele opsætningen yde den nødvendige sikkerhed og faciliteter til at danne brugergrupper.

Sidst, men ikke mindst skal softwareprogrammet være kosteffektivt, og der skal ikke være ekstra support- eller vedligeholdelsesudgifter. Det er også vigtigt, at der medfølger teknisk support, når man køber programmet.