Gennemsyn af data indhentet fra kundetilfredshedsundersøgelse

Analyse af en kundetilfredshedsundersøgelse er afgørende for at få kontakt med målpublikum. Uanset om der er tale om markedsanalyse eller kundetilfredshedsundersøgelse er det afgørende for at styrke kontakten med publikum, at man får gennemset resultaterne af kundetilfredsheds-undersøgelsen ordentligt. Baseret på målgruppen nævnes nedenfor nogle tips til gennemsyn af kundefeedback på markedsundersøgelsen

Dataorganisering

Først og fremmest skal de indhentede data organiseres ordentligt. Dette inkluderer kundetilfredshedsundersøgelsens spørgsmål, svar og profilerne af de individer, som undersøgelsen gennemføres på grundlag af.

Brug om muligt skalering, numre og rangordning

Kvalitative data er effektive til at støtte et resultat eller indhente vigtige sound bytes, som forklarer ”hvorfor” om visse aspekter af et mærke; kvantitive kundedata giver markedsanalysemedarbejdere og virksomheder mulighed for at få oplysninger om publikums nuværende situation og den situation, de kunne ønske sig at være i.

Prioritering af indhentede data

Kundetilfredshedsundersøgelsen opdeles i mange sektioner, hver af dem med et individuelt formål. Hver sektion vil have en separat brug og relevans. Dette er nødvendigt, eftersom nogle typer data er vigtigere end andre, når man vil handle øjeblikkeligt. Man må prioritere, før man strukturerer kundetilfredshedsundersøgelsen.

Tjek de indsamlede data

Tjek, om de stillede spørgsmål er relevante eller ej. Dette kan gøres ved at gennemse, om der er inkonsistente svar fra respondenterne i undersøgelsen, kundefeedback på spørgsmålene eller mange ubesvarede spørgsmål. Tjek desuden, hvilke områder der klarer sig godt. Dette kan man se ved at bemærke, hvilke områder der altid får gode karakterer af de personer, der deltager i kundetilfredshedsundersøgelsen.

Omhyggelig analyse

Det primære formål med en detaljeret analyse er at ændre data indhentet fra undersøgelserne til information, der kan handles på. Sommetider indebærer dette, at man ser nærmere på trends og baselines ved hjælp af grafer. Andre gange kan software tages i brug for at lave matematiske estimater.

At handle på indhentede data

Hele processen med at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse, implementere den og indsamle resultaterne og analysere dem leder til handling. Kundetilfredshedsundersøgelsen er lavet for at levere de data, organisationen har brug for, så markedsanalysemedarbejdernemå  være i stand til at planlægge en handlingsstrategi for at gøre svarene klar til brug.