Forstå dine potentielle kunder bedre vha. markedsanalyse

Forstå dine potentielle kunder bedre vha. markedsanalyse

Markedsundersøgelser hjælper virksomhederne med at forstå kundernes behov, forbrugeradfærd, målgruppe og forbrugsmuligheder og med at differentiere deres produkter fra konkurrenternes.

Det er nødvendigt at forstå og tilfredsstille kundernes behov for at få et godt udfald af ethvert forretningsprojekt. En virksomhed er ikke i stand til at opfylde kundernes krav, medmindre den forstår kunderne fuldt ud.

Derfor er det afgørende for en virksomhed at foretage markedsundersøgelser for at skaffe sig information om kunderne og deres behov.

Markedsføringsfolk arbejder normalt sådan, at de studerer forbrugernes adfærd i forbindelse med markedsundersøgelser, før et nyt produkt eller en ny serviceydelse lanceres.

Det hjælper virksomhederne med at forudse, hvor godt deres produkt vil sælge, når det er indført på markedet.

Denne strategi gør virksomhederne opmærksomme på styrker og svagheder ved deres produkt, så de kan tilpasse produktet til kundernes behov. Det gør det også muligt for virksomhederne at træffe foranstaltninger for at afhjælpe problemer ved produktet, hvis det kræves. Hvis virksomhederne lancere et produkt, forbrugerne ”kasserer,” vil virksomheden ikke kun pådrage sig tab, men også hæmme sit omdømme.

Det er meget vigtigt for en virksomhed at vælge en målgruppe, som produktet fremstilles til. Virksomhederne skal beslutte, hvilken del af samfundet produktet skal tilfredsstille.

Er produktet fx fremstillet til mænd, kvinder, ældre eller børn?

Ud over at tage stilling til målgruppen har virksomhederne brug for at finde ud af, om målgruppen er i stand til at købe det produkt, de er ved at indføre på markedet.

Dette kan gøres ved at oprette en kundeprofil i de indledende faser. Derefter vurderes kundernes sympatier og antipatier vha. markedsanalysevirksomheder.

En anden vigtig faktor, man skal holde sig for øje, når der udføres en markedsundersøgelse, er vigtigheden af at analysere, hvad kunderne køber.

Så længe virksomhederne ikke har kendskab til forbrugeres præferencer og valg, er de ikke i stand til at indføre et vellykket produkt på markedet. Viden om og analyse af fakta om kundernes valg, hvordan de modtager nye produkter, efterspørgsel, økonomiske muligheder osv. gør det muligt for virksomheder at indføre deres produkter og tjenester på de markeder, hvor efterspørgslen er størst.

Virksomheden skal også vælge det sted, hvor produkterne skal sælges. Denne afgørelse kan træffes efter en grundig gennemlæsning af markedsundersøgelsernes resultater.

Markedsundersøgelser drejer sig i store træk om at forstå kundernes adfærd og derefter imødekomme deres krav. Ingen virksomhed kan få succes, før den tager kunderne og deres behov alvorligt.