Forskellen mellem markedsanalyse og markedsføringsanalyse

Processerne med at gennemføre markedsføringsanalyse og markedsanalyse ligner hinanden, men er ikke ens. Uanset hvilken mulighed virksomheden vælger, skal den anvendes korrekt og i relevante situationer for at opnå succes med en virksomhed. Begreberne markedsføringsresearch og markedsanalyse bruges ofte i flæng, så betydninger blandes sammen. Men teknisk set er der forskel mellem de to ting. Markedsføringsanalyse er et bredere koncept, mens markedsanalyse er et snævert begreb, da det handler om at analysere et bestemt marked. For at gøre det mere klart handler markedsføringsanalyse om at forbinde kunde, forbruger og offentlighed til markedsanalysemedarbejderen vha. information. Denne information bruges til at vælge og specificere markedsføringsproblemer og muligheder; generere, forfine og evaluere markedsføringsprocesser; overvåge markedsføringens resultater og styrke forståelsen af markedsføringsprocessen. Markedsføringsanalyse drejer sig om at beslutte, hvilken information der er nødvendig for at behandle disse emner, finde metoder til at indsamle information, styre og implementere dataindsamlingsprocessen, udføre analysen og formidle observationerne og deres implikationer. Derfor kræver markedsføringsanalyse grundlæggende informationer om virksomhedens tilbud og kunder. Det kan udføres vha. interviews, opfølgning på kunderne og deres adfærd og test af tilbuddet med direkte feedback. På den anden side er markedsanalyse processen med at indhente værdifulde oplysninger som kan bruges til at analyse ens virksomheds eller nye produkts evne til at fortsætte. Ved at spørge potentielle kunder om deres vaner og behov kan markedsanalyse hjælpe til at finde ud af størrelsen af det intenderede marked og fastsætte den sandsynlige pris, efterspørgsel profit, som kan forventes, når produktet sættes på markedet. Markedsanalyse kan udføres let af en ekstern virksomhed, eftersom der kræves generelle informationer såsom: general information om kunderne (hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan), oplysninger om lande, markedspotentiale og tilgængelighed. Når man skal tage beslutningen om, hvorvidt man skal udføre markedsanalyse eller markedsføringsanalyse, afhænger det af ens behov og forventninger. Succesen afhænger af den korrekte brug af den valgte metode, forberedelserne og brugen af resultaterne. En anden vigtig faktor, man skal have for øje, er, at undersøgelserne ikke skal laves hurtigt, hvis man ønsker at opnå korrekte resultater, ellers kan ens virksomhed komme til at lide under det i det lange løb.