Forskellen mellem markedsanalyse og brand research

Forskellen mellem markedsanalyse og brand research

Markedsanalyser skaber et fikspunkt for efterspørgslen på markedet, mens brand research skal hjælpe virksomheden til at skabe produktdifferentiering i forbrugernes bevidsthed. Virksomhedsledere anvender markedsanalyse for at øge efterspørgslen efter eksisterende produkter eller for at kunne forudsige potentielle kunders efterspørgsel efter nyt produkter.

Virksomheder stiler imod brand building og trives bedst, når de leverer de bedste produkter på markedet, idet de indser og forstår forretningskulturens kritiske aspekter. Store og kendte firmaer forsøger deres bedste for at viderebringe den interne virksomhedskultur og de varer eller tjenesteydelse, som sælges af marketingfolk. For forstå deres kunder må virksomhedsledere deltage i brand research. De skal vide, hvorfor forbrugerne køber deres produkt frem for deres konkurrents produkt, de skal kende forbrugernes mening om deres produkt, og de skal have en strategi for annonceringen af deres produkt.

Brand research bidrager til at fastslå forskellen mellem virksomhedens og konkurrentens produkt i kundernes bevidsthed. Brand research er ikke det samme som markedsanalyse. Mens markedsundersøgelser omfatter indsamling af oplysninger om forbrugere og markedsforhold, indebærer brand research, at man skaber forskelle i forbrugernes bevidsthed i forbindelse med opfattelsen af virksomhedens produkt. Brand research handler om at finde årsagen til, at kunden skifter fra et mærke til et andet. Brand research vurderer et produkts priselasticitet, så virksomheden kan få den bedst mulige pris. Mange virksomheder tilbyder markedsanalyseydelser.

Kort sagt handler brand research om kvalitativ analyse, som udføres vha. undersøgelser, interviews, telefon, e-mails osv. For at gennemføre en undersøgelse online kan man kontakte online markedsanalyse-agenturer. Til dette formål kan man også hyre virksomheder, som er dygtige til kvalitativ markedsundersøgelse. Virksomheder, der er eksperter i brand research, tilbyder ydelser såsom opbygning, styrkelse og udvidelse af mærker. Dette arbejde varetages af fagfolk inden for markedsføringsbranchen. Brand research udføres generelt ved at interviewe folk eller gennemføre undersøgelser. Kort sagt: At styre en virksomhed og at styre sit brand er to sider af samme sag. For at virksomheden kan opnå en fremtrædende position på markedet, er det vigtigt at fokusere på forbrugerne, forstå deres behov og præferencer. Det indebærer, at organisationens fokus henledes på at forbedre produktleveringen og styrke support-systemet for at skabe kundetilfredshed. Disse mål kan nås ved hjælp af markedsanalysevirksomheder.