Forskel mellem market intelligence og markedsanalyse

Market intelligence (viden om markedet) og marketing research (markedsanalyse) er forskellige koncepter, men bruges i flæng. Begrebet market intelligence bruges ofte i flæng med marketing research. Hvis man søger på internettet på begrebet market intelligence, kan man finde resultater, der viser mange sider med markedsanalysevirksomheder, som annoncerer deres kompetencer inden for market intelligence. Betyder det, at marketing intelligence er det samme som markedsanalyse? Slet ikke. Markedsanalyse handler om indsamling og evaluering af information om konkurrenter, kunder og effektiviteten af markedsføringsprogrammer. Markedsanalyse bruges af små virksomheder til at finde ud af en ny virksomheds levedygtighed, teste kundernes interesse for nye produkter og serviceydelser og forbedre virksomhedens aspekter, herunder distributionskanaler, kundeservice og udvikling af konkurrencestrategier. Desuden bruges ”market research” af store virksomheder som et effektivt redskab til at indhente information om et nyt marked, før man begiver sig ud på det. Market intelligence handler om at få indsigt i et marked ved at bruge eksisterende kilder for at finde ud af, hvad der sker på markedet, hvilke problemer der er, og hvilket potentiale der er. Market intelligence afhænger ofte af eksterne data såsom markedsanalysemedarbejdernes rapporter, men man kan ofte få adgang til masser af information internt, som giver indblik i markedet. Der er tale om kilder såsom lister over potentielle kunder og databaser, og et helhedsbillede kan være nyttigt. Nedenfor nogle forskelle mellem marketing research og market intelligence: Marketing research kræver anderledes evner end market intelligence-analyse. Der kræves brede analytiske kompetencer til at foretage market intelligence-analyse, herunder kompetence til forretningsanalyse. Det er nødvendigt med et bred vifte af oplysninger, som rækker ud over de traditionelle markedsanalysedata. Markedsanalysemedarbejderen må forstå både markedet, branchens finansielle dynamik, nøglekonkurrenterne og hele værdikæden. Market intelligence-folk i verdensklasse kommer fra en uddannelsesbaggrund inden for adfærdsforskning eller matematik. Integrationen af alle forretningsaspekter er vigtig i market intelligence, da kunderne er i fokus. Markedsanalyse har et helhedssyn på markedet, som integreres med virksomhedens produktudviklingsproces og andre processer i virksomheden.