Fordelen ved outsourcing af markedsføringskampagner

Fordelen ved outsourcing af markedsføringskampagner

Beslutningen om at outsource markedsføringskampagner kan hjælpe en virksomhed til at koncentrere sig om kerneforretningen, mens ikke-centrale funktioner styres af dygtige eksperter på en omkostningseffektiv måde. Det har mange fordele at outsource markedsføringskampagnen til en professionel virksomhed. En virksomhed har flere fordele ved at outsource markedsundersøgelser kampagne frem for selv at stå for selve kampagnen. Kun få organisationer, især de store selskaber, kan påtage sig selv at udføre al den research, herunder multivariat analyse, fokusgrupper og projektering, som det kræver. Nogle virksomheder vælger at outsource, mens andre tager stilling til spørgsmålet fra gang til gang. Nedenfor nogle af de fordele, der er ved at outsource markedsføringsarbejde:

Omkostningsfordele Ved at outsource kan man drage nytte af en række virksomheder uden svingende omkostninger. Det kan vise sig at være meget dyrt i mandetimer for en virksomhed, at en af dens egne medarbejdere skal udføre andre opgaver end sin kerneopgave. Hvis der udpeges en medarbejder, der ikke har nogen erfaring i ledelse af en markedsføringstilladelse produkt, kan virksomheden muligvis miste potentielle besparelser. Outsourcing af arbejdet til en ekspert sparer omkostninger såsom kontorer, lønninger, ydelser og udstyr. En virksomhed kan miste muligheden for at vinde noget på at løse opgaven selv, hvis der bliver udpeget en medarbejder til processen, som ikke ved noget om markedsføringsprodukter.

Adgang til specialiserede tjenester Outsourcing af markedsundersøgelser giver virksomheden adgang til ekspertydelser og faglærte kompetencer inden for markedsføring. Denne fordel har været den vigtigste årsag til, at flere vælger at outsource. De outsourcede funktioner er måske ikke virksomhedens egen kernekompetence, så virksomhedens ledelse beslutter at outsource opgaverne til nogen, der har specialiseret i den slags ydelser og er i stand til at udføre opgaverne mere kompetent end virksomheden selv.

Spar tid på outsourcing Markedsanalysevirksomheder har kunder fra forskellige brancher. En bred vifte af information er tilgængelig for disse kunder. Markedsanalysevirksomhederne ved, hvordan man finder de relevante data, hvilket kan være meget nyttigt fx på steder som Filippinerne (hvor det er svært at finde præcise data, især for business-to-business-markedsføring). Gode leverandører af markedsundersøgelser bruger deres erfaring og viden til at styre et projekt fra start til slut inden for en kort tidsfrist.

Fokus på kerneforretningen Outsourcing gavner og hjælper en organisation til at koncentrere sig mere om sin kerneforretning. Mandetimer anvendes bedre, når medarbejderne arbejder på at gøre virksomhedens kerneforretning til en succes, mens ikke-kerneopgaver outsources. Ikke-centrale funktioner fungerer bedst, når de outsources, mens kernefunktioner effektivt udføres in-house. Dermed kan virksomheden opnå samlet effektivitetsforbedring og opleve en stigning i overskuddet.