Fordelen ved kvalitativ markedsanalyse i forhold til kvantitativ markedsanalyse

Kvalitativ markedsanalyse omhandler data, som ikke er formuleret i tal, hvilket er en fordel ved denne metode i forhold til kvantitativ markedsanalyse. Der er to slags markedsanalysemetoder – kvalitativ og kvantitativ. Vha. kvantitativ markedsanalyse udfører markedsanalysevirksomheder research for deres kunder. Det handler om at indhente svar fra store kundegrupper, og resultaterne repræsenterer hele populationen. Kvalitativ markedsanalyse drejer sig om gruppediskussion i en fokusgruppe ledet af en trænet moderator. Personlige interviews foretaget af markedsanalysevirksomheder er en anden metode til kvalitativ markedsanalyse.

Kvalitativ markedsanalyse har to fordele:

Intervieweren kan spørge respondenten personligt. Dermed kan han bedre forstå kundernes behov og indhente detaljeret information om kunderne. Kunderne kan frit gå i dialog i en gruppe og udtrykke deres forventninger til produktet. Det får dem til at berøre de emner, som markedsanalysemedarbejderne mindst forventer. Det skal siges, at kvalitative markedsanalysemetoder sommetider er upålidelige indikatorer af populationens behov og ønsker. Metoden kan ikke bruges til at evaluere allerede eksisterende ideer. Når man vil identificere gennemførlige muligheder, kan man ikke forlade sig på denne metode.

Kvalitativ markedsanalyse bruges af markedsanalysevirksomheder til to formål:

Udformning af en list over koncepter og ideer Spørge kunderne på en sådan måde, at intervieweren bliver forstået korrekt. Nedenfor nogle fordele ved kvalitativ markedsanalyse, som den gennemføres af markedsanalysevirksomheder: Researchen leverer pålidelige resultater. De kan bruges til sammenligninger, så man kan finde det bedste produkt, koncept eller ide. Respondenterne fungerer som repræsentanter for hele populationen. Et simpelt interview med en lille del af populationen bidrager til at finde frem til populationens præferencer, smag og holdninger. Den vigtigste ulempe ved kvalitativ markedsanalyse er, at man kun kan måle på et emne, som kunderne kender forud for undersøgelsen. Man skal altså kun bruge kvalitative analysemetoder, når respondenten har et godt kendskab til de emner, der skal indhentes oplysninger om, i forvejen, så kommunikationen mellem respondent og interviewer er så effektiv som muligt. Derfor skal markedsanalysemedarbejderen tale respondentens modersmål flydende.