Fordelen ved face to face-kundetilfredshedsundersøgelser

Kundetilfredshedsundersøgelser ved hjælp af face to face-interviews har mange fordele frem for interviews per telefon, internet eller brevpost, fordi svarene er mere præcise, komplekse og af højere kvalitet. Virksomheder, som sælger varer og serviceydelser, skal gøre kundetilfredshed til en af deres topprioriteter, når de fastlægger virksomhedens planer og programmer. Faktisk skal iværksættere vide, at hvis kunderne er tilfredse, bliver de loyale købere. For at finde ud af, om kunderne virkelig er tilfredse, er en sådan kundetilfredshedsundersøgelse et meget effektivt middel. Selvom den type kundetilfredshedsundersøgelser er dyre og tager tid, har de længe været den fremherskende metode. Desuden er face to face-interviews den mest pålidelige måde at opnå kundereaktioner, da de giver de mest præcise resultater ved hjælp af direkte interaktion mellem researcher og kunde, hvilket giver meget mere uddybende svar. Men den største fordel ved kundetilfredshedsundersøgelser ved hjælp af direkte interaktion er, at mens undersøgelsen gennemføres, kan researcherne tilpasse spørgsmålene alt efter omstændighederne, løse tvivlsspørgsmål og sikre sig, at respondenterne fortolker spørgsmålene rigtigt ved at gentage dem. Desuden har researcheren muligheden for at opfange respondenternes uudtalte holdninger, hvilket ikke er muligt ved et telefoninterview. Direkte interaktion med respondenterne giver mulighed for, at en researcher i en kundetilfredshedsundersøgelse opnår de svar, der efterspørges. Når man sammenligner med andre metoder, som bruges i dag, såsom telefoninterviews, online-undersøgelser, brevundersøgelser og spørgeskemaer, som udfyldes på stedet, tager face to face-interviews mere tid. Ikke des mindre har kundetilfredshedsundersøgelser ved hjælp af face to face-interviews store fordele i forhold til andre moderne billigere metoder. For med face to face-interviews er det muligt at indhente de bedste data fra respondenterne, hvilket kan være svært med andre metoder. Desuden kan man med face to face-undersøgelser dække en bred målgruppe, mens man med online-undersøgelser risikerer at overse en meget stor del af samfundet. Men en vigtig ulempe ved face to face-undersøgelser er, at de måske påfører undersøgelsen geografiske begrænsninger og koster mange penge, hvis de skal gennemføres på nationalt plan eller verdensplan. Men selvom kundetilfredshedsundersøgelser ved hjælp af face to face-interviews kræver masser af arbejde, tid og penge, er de et meget stærkt redskab til indhentning af kundesvar.