Fordele ved markedsanalyse

Fordele ved markedsanalyse

Det er afgørende for en virksomhed at følge et markedsanalyseprogram, da det sparer tid og ressourcer. Det hjælper virksomheden til at øge sin lønsomhed, at man kender kundernes behov for et produkt og forstår efterspørgslen.

For at kunne gennemføre et forretningsprojekt effektivt, har virksomheder brug for markedsoplysninger om kunder, konkurrence, distributionskanaler, hvor stor efterspørgslen er osv. Disse oplysninger bør ajourføres regelmæssigt, fordi forretningsprojekter er en dynamisk proces.

Markedsanalyse drejer sig om at opfylde behovet for at finde svar på disse spørgsmål og få et mere komplet og nuanceret billede af kundernes krav og behov (også potentielle kunders). Det hjælper også til at sammenligne en virksomhed med dens konkurrenter.

Markedsanalyse kan hjælpe en virksomhed på et eller flere af følgende punkter:

Opnå mere detaljeret forståelse af forbrugernes behov

Virksomheden forsynes med værdifulde oplysninger, fx om kundens syn på produkterne, de seneste reklamekampagner, emballage, prissætning m.v. vha. markedsundersøgelser. Denne information hjælper en virksomhed med at råde bod på sine fejltagelser og forbedre sit produkt.

Mindske risikoen for fiasko for produkt og virksomhed

Markedsanalyse er et afgørende styringsredskab, da der leveres oplysninger om den nuværende markedsudvikling, når det drejer sig om et nyt produkt, og i tilfælde af et ældre produkt information om skiftende markedstendenser.

 Denne information hjælper en organisation til at forblive opdateret omkring markedet, hvilket mindsker risikoen for konkurs.

Vurdering af markedspotentialet

Det er muligt, at et nicheområde af et marked er mere indbringende end et andet. Markedsanalyse hjælper en virksomhed til at identificere det bedste område. Markedsanalyse giver fuldstændige oplysninger om muligheder for marked og dets segmenter for at opnå overskud.

Detaljerede konkurrenceoplysninger

Ved hjælp af markedsanalyse kan en virksomhed vurdere sine ydelser i forhold til andres ydelser. Markedsundersøgelser identificerer svagheder og styrker i en organisation og fortæller, hvordan potentialet kan udnyttes i forhold til konkurrenterne.

Forudsige fremtidige tendenser

Markedsanalyse fortæller ikke kun om en virksomheds aktuelle markedsstatus, men forudser også kundernes fremtidige behov. Når en virksomhed får kendskab til kundernes nuværende og fremtidige krav, kan der nemt foretages ændringer i produktets portefølje, og der kan tages højde for kundernes behov på den bedst mulige måde.

Sammenfattende kan man sige, at markedsanalyse har til formål at finde frem til oplysninger, der kan give virksomheder den nødvendige indsigt til vigtige beslutningsprocesser. Dette tema er den røde tråd i denne guide.