Fokusgrupper, et væsentligt element i markedsanalyse

Fokusgrupper, et væsentligt element i markedsanalyse

Fokusgrupper er et redskab til kvalitativ markedsundersøgelse, som kan bidrage afgørende til processen med at forbedre og vurdere et produkt, idet fokusgrupper gør det muligt at se nærmere på forbrugernes udtalelser og opfattelser. I markedsanalyse har brugen af fokusgrupper særlig betydning. Denne metode er afgørende, da det ikke altid er muligt at undersøge eller kortlægge hele kundemålgruppen. Fokusgrupper er en del af kvalitativ forskning, hvor en gruppe mennesker bliver undersøgt og stillet spørgsmål om deres holdninger, opfattelser, overbevisninger og holdninger til et koncept, service, produkt, idé, reklame eller emballage.

Spørgsmålene stilles interaktivt, idet deltagerne kan frit tale med andre gruppemedlemmer. Fokusgrupper anvendes af markedsanalysevirksomheder til mere komplekse og følsomme emner såsom imageovervågning og -udvikling og mærkepositionering i forhold til produkter og tjenesteydelser. Det bruges også på steder, hvor kvalitative data er vigtigere end de kvantitative data. Desuden spiller fokusgrupper en afgørende rolle i forberedelsen af markedsanalyserapporter. Teknikken med fokusgrupper bidrager til arbejdet med markedsanalyser i flersproglige lande som Taiwan, Indonesien, Filippinerne, Kina, Taiwan, Japan, Indien og Malaysia. Det ses ofte i flersprogede lande, at kommunikationen i fokusgrupper er langt mere let og bekvem end skriftlige spørgeskemaer og undersøgelser. Nogle gange kan en oversætter ændre betydningen af det, der er skrevet i et spørgeskema, når han oversætter markedsanalysespørgeskemaet. Dette kan resultere i fejlfortolkning af forbrugernes svar og dermed skabe misvisende resultater. Man kan formindske disse vanskeligheder ved at overlade arbejdet med fokusgrupper til en markedsanalysevirksomhed.

Fokusgrupper opfattes som et vigtigt redskab til at erhverve feedback på nye produkter samt forskellige emner i markedsføringsregi. Fokusgrupper er især nyttige, når virksomheder ønsker at emballere, navngive, udvikle eller teste markedet et nyt produkt til at se, diskutere og/eller teste et nyt produkt, før det gøres tilgængeligt for offentligheden. Dette kan bidrage til at give værdifuld information om det potentielle markedets modtagelse af et produkt. Det skal bemærkes, at det er vigtigt at udvælge de rigtige deltagere til at danne en fokusgruppe. Hvis de forkerte deltagere bliver udvalgt, vil resultaterne af en markedsundersøgelse ikke være nøjagtige og af høj standard.