Hvordan får vi den højeste svarprocent?

Net Promoter Score® er i sig selv et middel til en høj svarprocent fordi kundemålingsspørgsmålet er så kort. Kundernes vilje til at udfylde et spørgeskema afgøres af den tid de skal investere i det. Da Net Promoter Score® kun er ét spørgsmål og en kommentarboks giver det en langt højere respons end de klassiske målinger, der ofte har 5-15 eller flere spørgsmål. Derudover er det også en afgørende faktor, at kunden kan se en personlig fordel i at udfylde spørgeskemaet. Kunden skal føle, at det gør en forskel, og at han bliver lyttet til. Hvis han skriver, at han ønsker et bedre produkt eller en bedre service, kan han så forvente at der vil blive arbejdet på at lave et bedre produkt eller give en bedre service fremover? Derfor er det utroligt vigtigt at der er respons på feedbacken. Hvis kunden siger, at han ikke er tilfreds med din service, må du anerkende hans mening og følge op på hans utilfredshed. Det betyder, at kunden kan se fordelen i at udfylde spørgeskemaet igen næste gang, og derved får du en højere svarprocent. Det er også vigtigt at timingen er korrekt. Mange udfører kun målinger årligt, og hvis der er gået et års tid siden en transaktion er timingen selvsagt ikke god. Du bør derimod sigte efter at ramme kunden i det konkrete touchpoint, hvor der er handel eller transaktion. Hvis kunden har købt noget i dag, bør han få spørgeskemaet i morgen. Læs mere i vores gratis bog om Net Promoter score / NPS®, kundeoplevelser og loyalitet som du kan få gratis her. *Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er registrerede varemærker af Satmetrix, Bains & Co. & F. Reichheld. Det er en åben spørgemodel, som alle kan bruge frit.