Etnografisk markedsanalyse tilbyder dybtgående observationer

 Etnografisk markedsanalyse tilbyder dybtgående observationer   

Virksomhederne indarbejder nu etnografiske markedsanalysemetoder, som overvinder de kunstige markedsanalysemetoders begrænsninger.
Etnografi etableres som en tilgang til kommerciel markedsanalyse. Denne teknik undersøger forbrugernes daglige rutiner for at analysere deres beslutningsmønstre og brug af produkter og serviceydelser.

Etnografi er den mest omfattende metode til markedsundersøgelser. Ved hjælp af etnografiske markedsundersøgelser kan markedsanalysevirksomheder finde ud af, hvordan værdi, kultur og livsstil påvirker folks købsbeslutninger og deres brug af produkter og tjenester.

Etnografiske markedsanalysemetoder omfatter mystery shopper-metoden (en observationsteknik, hvor en medarbejder i felten, som ikke er kendt af kundeservicepersonalet, påtager sig rollen som kunde for at indsamle data om "kundeoplevelsen,”) engangskamera-metoden (observationsteknik, hvor engangskameraer gives til deltagerne, som får til opgave at fotografere sig selv og deres sociale grupper, mens de bruger eller interagerer med specifikke produkter og /eller tjenesteydelser) samt lyd-og video-optagelse af hverdagsadfærd, hvor optagelsesapparaterne er så lidt påtrængende som muligt.

Styrken ved etnografiske markedsundersøgelser ligger i at reducere fejl, der let opstår i forbindelse med kunstige og sekundære kvalitative teknikker som for eksempel fokusgrupper.

Der arbejdes typisk med fokusgrupper i specielle fokusgruppe-faciliteter, og i nogle tilfælde påvirker det fremmede miljø forbrugernes svar, hvilket kan hæmme markedsanalyseprocessen.

Etnografiske markedsundersøgelser er fordelagtige, fordi de giver marketingfolk et indblik i deres kunders liv, anerkender deres interaktion og både sagte og usagte behov. Det er også muligt, at de kan medvirke til, at man får øje på forretningsmuligheder, som ikke ville have været afsløret i en fokusgruppe eller undersøgelse.

Nedenfor er nogle andre teknikker, der anvendes i etnografisk markedsanalyse:

Drive-by observation - Denne teknik giver mulighed for hurtig observation og for at optage interviews med folk på gaden.

Tavs observation - Det drejer sig ren observation med ringe eller ingen interaktion med deltagerne. Folk ved sommetider end ikke, at de bliver observeret eller analyseret.


Interviewobservation - Det omfatter aktiviteter, hvor en medarbejder observerer og interviewer deltager (ne).

Deltager-drevet observation - Her observerer deltagerne andre og deres egen adfærd. De kommer frem til resultater, som derefter fremsendes til forskerholdet.