Et overblik over markedsanalysemetoder

Markedsanalyse er en vigtig del af alle brancher. Markedsanalyse som begreb refererer til studier og evaluering af dagens marked i forbindelse med et product eller en serviceydelse. Markedsanalysemetoder opdeles i to kategorier: Primær og sekundær markedsanalyse. En markedsundersøgelse kan involvere en eller begge metoder, alt efter virksomhedens behov. Primær markedsanalyse handler om at indsamle data. Det omfatter information om kundernes præferencer, indkøbsmønstre, adfærdsmønster og nuværende og potentielle kunder. Data kan indsamles vha. Spørgeskemaer, feltarbejde og fokusgrupper. Sekundær markedsanalyse er baseret på allerede eksisterende data fra aviser, blade, tidsskrifter og virksomhedsrapporter. Referencematerialet hjælper virksomheden til at indsamle information om trends I branchen såsom salgs- og væksttal, regionale virksomhedsstatistikker og demografiske profiler. Detaljeret information om forskellige markedsanalysemetoder nedenfor:

Markedsundersøgelser

Markedsundersøgelser er en metode til at indsamle kvantitive data. Virksomheder kan let analysere en gruppe respondenter, der repræsenter målgruppen, ved hjælp af enkle og præcise spørgeskemaer. Resultaterne er mere pålidelige, hvis spørgeskemaet omfatter en store gruppe respondenter. Spørgsmålene i en spørgeskemaundersøgelse begynder med spørgsmål, der omhandler produktet, men kan også inkludere detaljer om andre faktorer, som kan påvirke kundernes præferencer og hjælpe virksomheder i enhver branche. Fokusgrupper. Det er en markedsundersøgelse, hvor en moderator beder en gruppe mennesker om svar på spørgsmål om deres præferencer, holdninger og attituder. Det foregår som regel på et neutralt sted med med mulighed for fx at optage video og et observationslokale med spejle. Personlige interviews. Personlige interviews omfatter åbne spørgsmål og ustrukturerede spørgsmål. Som regel bliver disse spørgsmål optaget, og det hele tager omkring en time. Personlige interviews og fokusgrupper kan levere flere kvantitive data end spørgeskemaundersøgelser. Men resultaterne er ikke statistisk troværdige, da disse personlige interviews som regel ikke omfatter en større gruppe mennesker.

Observation

Observation er en anden salgs markedsundersøgelse. Der har altid været store forskelle mellem, hvad folk siger, og hvad de gør. Derfor er observation af kunders og potentielle kunders vaner en god metode til at få et klart billede.

Feltundersøgelser

Det er en fremragende markedsanalysestrategi at teste produkterne, før de kommer på markedet. Når man laver feltstudier, placerer virksomheden deres produkter i udvalgte forretninger for at teste kundernes reaktioner i virkelige salgssituationer, så man kan modificere, tilpasse prisen eller forbedre emballagen. Ejere af små virksomheder skal forsøge atfå en god kontakt til ejere af locale supermarkeder og websites, der kan hjælpe dem til at sælge deres produkt.