Et overblik over markedsanalyse af et eksportmarked

Markedsanalyse af et eksportmarked er en værdifuld proces, som hjælper virksomheder til at vælge, segmentere og målrette deres produkter korrekt på det internationale marked. Markedsanalyse er det basale første skridt, når man vil være en succesfuld eksportvirksomhed. Uden solide og troværdige oplysninger om markedet er det meget svært at få succes som eksportør. Det skyldes, at markedsanalyse leverer afgørende oplysninger om markedspotentiale, eksisterende konkurrenter, prisniveau, betalingsbetingelser, og hvor godt eksportmarkedet vil modtage produktet. Analyse af eksportmarkedet er processen med at indsamle righoldig information for at tage effektive eksportbeslutninger. Værdifuld markedsanalyse af et eksportmarked hjælper virksomheder til at vælge, segmentere og placere produkter på oversøiske markeder. For at få succes på et eksportmarked må der først gennemføres en markedsundersøgelse og så formuleres en passende forretningsplan, som er brugbar og kosteffektiv. Denne type markedsanalyse handler ikke kun om at indsamle rapporter og statistikker fra det potentielle eksportmarked, men også om at finde frem til eksport – importtariffer, skatter og licenskrav for at analyse produkternes eksportpotentiale. Analyse af et eksportmarked handler også om at undersøge økonomiske, sociopolitiske og kulturelle faktorer, som enten øger eller begrænser muligheden for at gøre sig gældende på et nyt marked. Selvom alle markedsanalyseprojekter tilpasses til at svare til kundernes krav og mål, handler markedsanalyse af et eksportmarked først og fremmest om individuelle kunders/virksomheders krav på følgende områder: Markedets politiske/økonomiske baggrund Markedets størrelse og trends Konkurrenterne og deres markedsandele Distributionskanaler Virksomhedens infrastruktur Lovkrav, for eksempel eksportlicenser Tekniske krav, for eksempel opretholdelse af servere og datahåndtering ved hjælp af netværk Tariffer og kvoter Import- og eksportlicenser. Når man gennemfører markedsanalyse på et eksportmarked, følger man visse strategier, for eksempel research af producent eller målmarked. ”Strategi” er kun et sofistikeret navn for en plan. Producentresearch indebærer at indhente informationer om producenter både på hjemmemarkedet og globalt for at få et kosteffektivt og troværdigt produkt. Desuden bidrager det til at finde ud af, på hvilket målmarked virksomheden først skal søsættes. På den anden side handler research af målmarkedet først og fremmest om at finde frem til kunder, som har brug for produktet eller serviceydelsen. Markedsanalyse gør det muligt at spare penge ved at henvende sig til et bestemt marked og dermed bruge mindre på markedsføring og forøge profitten.