Et overblik over markedsanalyse af eksportmarkeder.

Et overblik over markedsanalyse af eksportmarkeder.

Markedsundersøgelser af eksportmarkeder er en værdifuld proces, som hjælper virksomhederne med at vælge rette segment og målrette deres produkter til det internationale marked. 

Markedsundersøgelser er det grundlæggende og første skridt til at blive en succesfuld eksportvirksomhed.

Uden solide og grundige markedsanalyseresultater er det meget vanskeligt at være en succesfuld eksportør. Dette skyldes, at markedsundersøgelser giver afgørende oplysninger om emner som markedspotentiale, eksisterende konkurrenter, prisniveauer, betalingsbetingelser, og om produktet vil blive vel modtaget i udlandet.

Markedsanalyse af eksportmarkedet er en proces, der handler om at indsamle omfattende information for at træffe effektive beslutninger omkring eksporten. God markedsanalyse på eksportmarkedet hjælper virksomhederne med præcist at vælge segment og mål og placere deres produkter på de oversøiske markeder.

Når der skal udføres markedsanalyse på eksportmarkedet, må markedsanalytikeren først gennemføre markedsundersøgelser og derefter oprette en passende forretningsplan, som er brugbar og omkostningseffektiv.   

Denne slags markedsanalyse vil ikke kun omfatte indsamling af rapporter og statistik over potentielle eksportmarkeder, men handler også om at finde ud af eksport-import afgifter, toldsatser og godkendelseskrav, så det bliver muligt at analysere på produkternes eksportpotentiale. Markedsanalyse af eksportmarkedet afslører også økonomiske, socio-politiske og kulturelle faktorer, der enten tillader eller bremser produktets indtog på eksportmarkedet.

Selv om alle markedsanalyseprojekterne er skræddersyede til kundernes krav og mål, bør en markedsanalysevirksomhed, der arbejder med eksportmarkeder, dække privatkundens eller firmaets krav på følgende punkter:

  Markedets politiske /økonomiske baggrund og tendenser

 Markedets størrelse og tendenser

 Konkurrenter og deres markedsandele

 Distributionskanaler

 Virksomhedens infrastruktur

 Lovkrav, fx krav om eksportlicens 

 Tekniske forskrifter såsom vedligeholdelse af servere og forvaltning af data over netværket

 Told og kvoter

 Import- og eksportlicenser

Når der udføres markedsundersøgelser, der drejer sig om eksporthandel, følger man gerne visse strategier såsom at researche på fabrikanten eller målgruppen. ”Strategi” er her er kun et sofistikeret navn for en plan.

Markedsanalyse, der handler om fabrikanter, omfatter indsamling af oplysninger om produktfabrikanter såvel nationalt som globalt for at få et omkostningseffektivt og troværdigt produkt. Desuden hjælper det til at finde ud af, hvilket udenlandsk marked man først bør eksportere til.

På den anden side handler analyse af målmarkeder grundlæggende om at finde ud af, hvilke kunder der måtte have brug for ens produkt eller service. Ved at rette sin interesse mod et bestemt marked vil virksomheder spare penge ved at bruge mindre på markedsføring og får mulighed for at forøge deres indtjening ved hjælp af markedsanalyse.