Enkle skridt til effektiv markedsanalyseproces under recession

En markedsanalyseproces kan være en meget omkostningseffektiv proces i en recessionsperiode, hvis man følger nogle enkle fremgangsmåder.

Recession påvirker kundernes adfærd, idet de køber mindre, vælger andre mærker eller endda holder øje med prisforskelle og tilbud.

Nogle kunder ændrer endda deres sædvanlige forbrugsmønstre. 

Usikerheden øges hos forbrugerne og virksomhederne. For at spare penge nedbringer de fleste virksomheder udgifterne til markedsanalyse i den tro, at det vil hjælpe med at styre virksomheden sikkert gennem den usikre periode.

Snarere end at reducere markedsanalysebudgettet bør selskaberne vide, hvordan kunderne omdefinerer værdi, og forstå, hvordan de reagerer på den økonomiske afmatning. I en situation med recession kan markedsanalyse være en enorm effektiv metode til at spare penge for recessionsberørte virksomheder.

En vigtig ting, man bør holde sig for øje, når man vil benytte sig af markedsanalyse for at overvinde recessionen, er, at virksomheder ikke bør spare på markedsanalyse over hele linjen. At vide, hvor man ikke må skære, er lige så vigtigt som at vide, hvor man skal spare.  

Det er endnu vigtigere at præteste de produkter eller tjenesteydelser, hvis markedsføringsfolkene netop er i gang med at designe nye annoncer eller lancere nye produkter. Dette hjælper markedsføringsmedarbejderne med at tage effektive beslutninger og vælge de bedste muligheder.

At holde fokus er en af de bedste teknikker til at udføre effektiv markedsanalyse under en recession. Under recessionen er det vigtigt at få en klar vurdering af kernekunderne, især den gruppe, som er mest loyal over for brandet, snarere end at spilde markedsanalyseressourcer på potentielle eller mindre vigtige kunder.

Desuden hjælper markedsanalyse – hvis resultater dog ikke skal anvendes ukritisk – i recessionstider, fordi online-markedsanalyse er den hurtige, billige måde at udføre markedsanalyse på, som vil blive mest anvendt fremover. 

At holde øje med nye og potentielle kunder ved hjælp af markedsundersøgelser giver virksomheden en yderligere fordel. På trods af budgetpres afsætter de bedste markedsføringsfolk en del af deres ressourcer til markedsanalyse, der giver et indblik i, hvordan kunderne fremadrettet vil ændre adfærdsmønster.

Markedsanalyse handler ikke kun om indsamling af data, men om viden, som kan bruges i erhvervslivet til bedre og mere effektiv beslutningstagning. 

 Disse fordele betyder, at markedsanalyse er uundværlig for enhver organisation i de gode tider, men endnu mere vigtig under vanskelige og udfordrende markedsforhold, som fx en markedsøkonomisk recession.