En oversigt over markedsanalysens faser

Hvad er en markedsundersøgelse? 

At gå frem efter en trin for trin-metode kan hjælpe virksomheder med at få størst muligt udbytte ud af markedsanalyseprocessen. Markedsundersøgelse er den systematiske proces, hvor der indsamles, registreres og analyseres data, der omhandler markeder, kunder og konkurrenter. Det eneste motiv til at gennemføre en markedsundersøgelse er at få flest mulige oplysninger om kunde- og markedsudvikling, så man har passende baggrund for at træffe de rigtige forretningsbeslutninger. Virksomheder kan overveje at udføre markedsanalyse på forskellige tidspunkter og af forskellige årsager, men baggrunden for at søge viden er altid den samme, nemlig at gavne beslutningsprocesserne. Selv om der er mange små skridt involveret i en markedsanalyseproces, er nogle af de vigtigste trin listet nedenfor:

Identifikation og definition af problemet

Markedsanalyseprocessen starter med, at man finder frem til og definerer de problemer og muligheder, virksomheden har. Fx muligheden for at introducere et nyt produkt eller en ny serviceydelse og håndtering af distributionsproblemer, som fx at varer og tjenesteydelser ikke når målmarkedet i tide.

Fastsættelse af mål, budget og tidsplaner

Når man har identificeret og defineret problemstillingerne, er næste skridt at identificere målsætningerne for forskningsprojektet, dvs karakter af forskningen problemet. Virksomhederne er nødt til at beslutte, hvor meget de er villige til at investere i markedet forskningsprocessen som budgettet er et vigtigt aspekt af markedet forskning. Desuden bør en tidsplan være parat til at gennemføre det hele markedet forskningsprocessen til tiden. I tilfælde af virksomhed opererer i cykler, det er bedst at fastsætte tidsfrister, som gør det muligt bedst adgang til markedet.

Fastlæggelse af analysemetode

Baseret på en veldefineret strategi fra de to ovennævnte skridt, en ramme for at skabe markedsundersøgelser design skal være klar. Forskning metodologi danner rammen til at indsamle og evaluere data. Forskellige forsknings designs vil hjælpe forskerne til at relatere problemstillingen rammende. Baseret på de to ovennævnte skridt bør det være muligt at fastlægge en ramme for at designe markedsundersøgelserne.

Indsamling af data

Indsamling af data til markedsanalyse (kendt som survey fielding) er den fase, hvor den endelige version af spørgeskemaet (undersøgelsesværktøjet) bruges til at indsamle oplysninger fra de grupper, undersøgelsen retter sig imod. Der er også talrige andre dataindsamlingsmetoder.

Organisering, analyse og præsentation af data

Når data er indsamlet, skal oplysningerne organiseres sådan, at de kan analyseres nemt. Dette omfatter redigering, kodning og tabulering af svarene. Nøje udformede spørgeskemaer kan gøre en forskel for, hvor enkelt dette skridt er.   P.S kunne du tænke dig at lære mere om kundetilfredshedsundersøgelser og Net Promoter Score metoden?  Du kan få vores bog "Anbefalet" GRATIS og lære hvordan du får flere loyale kunder der vil anbefale din virksomhed til andre.  kundetilfredsundersøgelser