Effektive brugerdefinerede markedsundersøgelser

Brugerdefinerede markedsundersøgelser sætter virksomheder i stand til at komme med tilbud, som deres målmarked virkelig værdsætter. Brugerdefinerede markedsundersøgelser hjælper virksomheder til at udforme og sælge tilbud, som virkelig gavner deres målmarked. Desuden kan man med brugerdefinerede markedsundersøgelser finde frem til problemer, udvikle markedsanalysedesign, gennemføre komplekse studier, analysere data og fortolke resultater for at hjælpe kunderne til at tage de bedste beslutninger.

Brugerdefinerede markedsundersøgelser bruges på følgende måde:

•Undersøg af målmarkedet for at finde frem til markedsundersøgelsens krav og mål •Find den fremgangsmåde (telefon, post etc.), som bedst tilfredsstiller det behov, markedsundersøgelsen skal dække •Skriv et projektudkast, som omfatter omkostninger, timing og afleveringer •Få kundernes feedback på forslaget, og lav de forlangte ændringer •Forbered et spørgeskema til at gennemsyn •Lav de ændringer i spørgeskemaet, der forlanges •Få markedsanalysevirksomhedens og kundens tilladelse til at fortsætte •Registrer de data, der er indhentet fra respondenterne, ordentligt •Undersøg de indhentede data •Forbered en endelig rapport.

Brugerdefinerede markedsundersøgelser kan handle om forskellige emner såsom:

•Hvor tilfredse er kunderne? •Hvor tilfredse er konkurrenternes kunder? Hvor tilfredse er de ansatte? •Hvordan bruger forbrugere/virksomheder branchens produkter og serviceydelser? •Er målgruppen opmærksom på virksomheden? Er annonceringen effektiv? Hvad kunne gøre den mere effektiv? •Hvordan skal et nyt produkt eller serviceydelse designes for at opfylde markedets behov?

De brugerdefinerede markedsundersøgelsers rolle i en markedsanalysevirksomhed:

Konkurrentanalyse

Brugerdefinerede markedsundersøgelser tilbyder analyse af produktlivscyklus med det formål at vurdere virksomhedens konkurrencesituation på parametre som program, branche og marked i forhold til bestemte konkurrenter.

Specifik markedsanalyse

Brugerdefineret markedanalyse tilbyder detaljeret analyse af en bestemt markedssektion. Virksomheden får en definition af segmentet, potentielle forretningsmuligheder i forhold til segmentet, og et bud på, hvad virksomheden skal gøre for at få succes med det segment.

Gennemsyn af program

Brugerdefineret markedsanalyse er en metode, der kan gennemføre og dokumentere et detaljeret gennemsyn af et PLM-program (analyse af produktets livscyklus) for en leverandør. Gennemgangen omfatter virksomhedsprofil, PLM-strategi og en udførlig analyse af virksomhedens PLM-produkter og –serviceydelser.