Datasikkerhed – sikkerhed og opbevaring af informationer

Datasikkerhed - sikkerhed og opbevaring af informationer

Relationwise A/S er registret hos Datatilsynet . Alle data opbevares og behandles i fuld overensstemmelse med Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000). Når vi behandler personoplysninger, skal det ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Dette indebærer, at vores dataansvarlige nøje overholder reglerne i loven, såvel i ånd som bogstav. Den nærmere fastlæggelse af, hvad der ligger i "god databehandlingsskik", vil ske gennem Datatilsynets praksis. Data, der indsamles via Relationwise Survey Solution bliver enten opbevaret på Relationwises server eller på virksomhedens egen server. Såfremt indsamlede data opbevares hos kunden selv, det kan være på kundens egen server, intranet, computersystem m.m. er disse data ikke tilgængelig for Relationwise A/S. Derfor kan Relationwise A/S heller ikke gøres til genstand for evt. ansvar som følge af misbrug af data, tabt data, forkert håndtering af følsomme oplysninger m.m. Relationwise A/S videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. Alle data betragtes som fortrolige. Vi gør opmærksom på, at alle data opbevares og behandles i fuld overensstemmelse med Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000). Relationwise A/S kan ikke gøres til genstand for evt. ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Dette kan være misbrug af data, forkert håndtering af følsomme oplysninger m.m.

Persondatapolitik

Cookies

relationwise.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter. Cookies kan altid slettes igen, når det ønskes. I Internet Explorer slettes cookies under menuen "funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "slet cookies".

Logstatistik

Logstatistik bruges på relationwise.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

Personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: navn virksomhed adresse telefonnummer e-mail adresse password permission til nyhedsbrev Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Personoplysningerne registreres hos egen host (TDC Hosting). og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Data bliver naturligvis grundigt beskyttet mod uautoriseret adgang. Vi anvender udelukkende dine oplysninger til brug for vores egen kommunikation med dig og sælger. Vi udlejer under ingen omstændigheder dine oplysninger til andre virksomheder. Vi garanterer, at vi overholder de, til enhver tid gældende, bestemmelser i markedsføringsloven og persondataloven. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger videregives ikke til tredjemand. Som registreret hos Relationwise har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes info@relationwise.dk. Vores dataansvarlige er Steven Henrik Jensen.